Project Gent-Sint-Pieters volhardt in de boosheid

zucht
Op de Klankbordgroep van vorige donderdag kregen we een koude douche: het Project Gent Sint Pieters volhardt in de megalomanie.

Tot 10 juli loopt een openbaar onderzoek voor de opdeling van de percelen in de eerste zone van het projectgebied Gent Sint Pieters (zone A). De voorstellen bouwen verder op het GRUP en houden op geen enkele manier rekening met de verzuchtingen van de buurt. Buitensporig kon de plannen inkijken en is verbaasd dat de projectpartners nog niets hebben bijgeleerd uit hun fouten. Zo gaan de plannen nog steeds uit van een maximaal scenario en een maximale bouwhoogte.

Nog 3 hoge torens erbij

Nu de bouw van de eerste toren aan het Sint Pieters station ongeveer halverwege is, wordt voor iedereen duidelijk dat de “slanke dame”, zoals het gebouw was door de projectpartners was aangekondigd, een groot en lomp gebouw aan het worden is. Het Virginie Loveling gebouw (zo is het gebouw gedoopt) steekt sterk af tegen de kleinschaligheid van het Maria Hendrikaplein, het stationsgebouw en de rest van de Rijsenbergwijk.

In de plannen van de projectpartners die Buitensporig kon inkijken worden nog 3 torens voorzien, vlak achter de eerste toren richting Blaarmeersen. Eén toren wordt even groot (90 meter), de beide andere ongeveer 60 meter. De positionering van de nieuwe torens zorgt er voor dat de breuk met de rest van de wijken, ten noorden en ten zuiden van het station, totaal is.

Projectpartners houden zich niet aan eigen kwaliteitseisen

De projectpartners hebben beslist geen architectuurwedstrijd in te richten voor de nieuwe gebouwen. De kwaliteitsbewaking wordt als zeer minimaal voorzien. Op geen enkele manier wordt aangegeven hoe de plannen bij zullen dragen tot een kwaliteitsvolle mix van kantoren, bewoning en handel.

Zo wordt tussen het seinhuis en de onderdoorgang naar het station een sociale woonblok voorzien: een smal gebouw, op een ongepaste en onaangename plaats, wie zal daar willen gaan wonen? De nieuwe toren van 90 meter wordt een woontoren, vlak naast de sporen…

Geen zon meer in de Fabiolalaan

De aanvraag bevat schaduwstudies voor de nieuwe gebouwen, maar enkel voor de maanden maart en juni. In de wintermaanden wordt er doodleuk van uitgegaan dat door de hoogbouw, er geen zon meer zal schijnen op de Fabiolalaan. Ook is het uitkijken naar de windstudies voor deze hoogbouw. De kruinen van enkele van de bomen in de Fabiolalaan zijn nu al afgebroken. Dat mag ons niet verbazen: zie ook ons eerder bericht bij de studie van 2010 over het eerste gebouw: klik hier

Esplanade?

In het synthesedocument dat door de projectpartners vorig jaar werd goedgekeurd, was beslist een esplanade binnenin de projectsite aan te leggen. Een belangrijke voorwaarde voor een esplanade is dat voldoende licht en lucht krijgt. De projectpartners beslisten toen ook om de esplanade te laten uitgroeien tot iets groots door de aanplant van verspreide bomen en commerciële functies die levendigheid brengen. Door de nieuwe plannen wordt de esplanade bijna volledig rondom volgebouwd, de kans dat het een winderig toegangsgat naar het station wordt, is dan ook groot.

Super de luxe voor ING

Op de Klankbordgroep kregen we ook de plannen te zien voor het luxueuze nieuwe gebouw van ING, één van banken die in 2009 nog moest worden gered door de Nederlandse overheid. Een gerenommeerd New Yorks architectenburaeu (Asymptote) heeft voor de bank een “diamant in een houder” getekend, met heel veel glas en architecturale hoogstandjes. Veel glas, veel airco? Het vele glas doet al vermoeden dat het gebouw weinig duurzaam is. Het gebouw oogt indrukwekkend, alleen misstaat het volledig op die plaats: het kijkt uit op de mastodont van het Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) van de NMBS, met een blinde muur van 5 meter hoog en aansluiten op de wijk doet dit spacy gebouw ook niet. Dit gebouw langs de Fabiolalaan gaat naar de maximum hoogte en dat is hoger dan wat oorspronkelijk door de stad werd voorgesteld (in het synthesedocument).

Bezwaren en bouwaanvragen

Tot 11 juli kan je bezwaar indienen tegen de verkavelingsaanvraag. De bouwaanvragen voor de nieuwe toren worden verwacht tegen half september. Vanuit Buitensporig zullen we de bouwaanvragen met veel aandacht bestuderen en de nodige bezwaren indienen.

EUROSTATION

De projectontwikkeling gebeurt door NV SOFA, een dochtermaatschappij van EUROSTATION, dat op zijn beurt volledig afhangt van de NMBS Holding. Was die niet in eerste instantie opgericht om treinen op tijd te laten rijden?

Om te eindigen citeren we Marcel Smets, Vlaams Bouwmeester tot 2010: ”Ik ben misschien verschrikkelijk naïef, maar spoorwegen die eigenlijk overheidsbezit zijn, mogen hun gronden niet als een privémaatschappij beheren. Door de scheiding tussen het patrimonium en de infrastructuur van de spoorwegen is dat wel gebeurd. Daardoor zijn deze gronden, die op zeer strategische plekken in onze steden liggen, nu het onderwerp van speculatie.”

Hoe lang laat het Gentse stadsbestuur nog op die manier zijn eigen stad vergokken?

project-volgens-peter-verstraten