Buitensporig Nieuwsbrief nr. 14

In buitensporig-nieuwsbrief-nr-14 onze BuitenSporige wensen voor 2010.

U vindt er ook een verwijzing naar het verslag van de meest recente klankbordgroep. En een oproep om ons uw opmerkingen voor de volgende te bezorgen.

Ondertussen werven/wierven vrijwilligers in de Aaigemstraat, de Tenderstraat, de Frans de Potterstraat en de Rijsenbergstraat handtekeningen voor de petitie i.v.m. de Timichegtunnel.
Met deze petitie zullen ze naar het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent trekken met volgende vraag: “De bewoners van de straat vragen de Stad Gent de Timicheggtunnel niet open te stellen voor doorgaand autoverkeer. Autoverkeer naar de stationsparking en werfverkeer kunnen wel worden toegelaten. Zo hopen we de verkeersoverlast van doorgaand autoverkeer in de straat en de hele Rijsenbergwijk te beperken.”
Ze hopen op uw steun te mogen rekenen.