Buurtbewoners verzetten zich tegen plannen grootschalige studentenaccomodatie

De NV Upkot heeft voor de vijfde (!) maal een aanvraag ingediend om een grootschalige studentenaccomodatie (144 wooneenheden) te bouwen op het terrein gelegen tussen de Vaerwyckweg, St-Denijslaan en Roosakker. De vier vorige aanvragen werden ofwel voortijdig ingetrokken door de NV Upkot (3 maal) ofwel geweigerd door het college van Burgemeester en Schepenen (1 maal). Van bij de eerste bouwaanvraag in 2011 heeft de buurt zich massaal verzet tegen dit project.

Lees meer op de website van Sint-Pieters-Buiten .