Gentse schepen wil 4.000 extra ondergrondse fietsparkeerplaatsen achter Gent-Sint-Pieters

De Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, werkt aan een plan om onder het toekomstige S-gebouw, aan de achterkant van het station Gent-Sint-Pieters, 3.500 tot 4.000 bijkomende ondergrondse fietsstallingen te realiseren. Het totaal aantal ondergrondse plaatsen aan het station Gent-Sint-Pieters zal op termijn dus stijgen naar 14.000. Watteeuw hoopt de stallingen binnen drie jaar in gebruik te kunnen nemen. Wanneer op termijn onder het station Gent-Sint-Pieters 10.000 fietsen geplaatst kunnen worden, momenteel zijn al 1.700 plaatsen beschikbaar, zal het aantal ondergrondse fietsparkeerplaatsen dus stijgen naar 14.000. Momenteel zijn er (ondergronds en bovengronds) 8.000 parkeerplaatsen beschikbaar, maar het is de bedoeling om die bovengrondse plaatsen af te bouwen. “Tenminste als de ondergrondse capaciteit volstaat, want als er nog meer vraag is, moeten de plannen aangepast worden”, zegt Watteeuw. De schepen gaat overigens deels akkoord met kritiek van het Gents MilieuFront (GMF), dat uit een recente bevraging van 100 gebruikers besluit dat de pendelparking met 2.700 plaatsen net voor meer verkeer zorgt, omdat veel treinpendelaars hun voortraject nu met de wagen doen. “Die parking lag er al voor ik schepen werd en iedereen weet dat ik die te groot vind, de NMBS doet ermee aan concurrentie met haar kleinere lijnen naar Gent”, zegt hij. Watteeuw gaat niet akkoord met de kritiek van het GMF over onvoldoende aansluiting met fietsinfrastructuur, en wijst onder meer op een recente nieuwe fietsas naar Drongen. Wel onderstreept hij samen met GMF het belang van de vertramming van lijn zeven voor een vlotter voortraject.

Bron: metrotime.be