Nieuwe plannen voor zone A

Net als andere wijkbewoners is Buitensporig gisteren langs geweest op de infomarkt over de nieuwe gebouwen langs de Fabiolalaan. De nieuwe gebouwen waren zeer mooi op een poster gezet. De verschillen tussen de grijze realiteit van het Virginie Lovelinggebouw en de plannen was dan ook meer dan duidelijk. Sommige bomen stonden groter getekend dan ze ooit kunnen worden.
 
Waar BuitenSporig zich vooral vragen bij stelt is het inrichtingsplan en met name de densiteit van de bebouwing in zone A. Vlakbij het station komen immers meer dan 300 appartementen, 3 kantoorgebouwen met meer dan elk 1200 bedienden, commerciële ruimtes en dat allemaal op een beperkte oppervlakte van 2 ha.
 
Wij stellen ons ook vragen bij de vernieuwde, door de stad Gent zelf uitgevonden, definitie van de bruto vloeroppervlakte (BVO). Deze bruto vloeroppervlakte geeft aan hoeveel bebouwing er mag komen, maar tot nog toe kregen we deze definitie niet te zien. We zijn benieuwd of deze vernieuwde definitie leidt tot stedenbouwkundige verbeteringen, zoals de stad beweert, dan wel een verdoezelen is van het feit dat de densiteit groter is geworden en er een bijkomend kantoorgebouw kan worden neergepoot.
 
Wij zijn ook zeer benieuwd naar de complete windstudie voor het ganse project. De realiteit voorspelt weinig goeds. Op dit ogenblik wordt de wind zeer sterk versneld door het VAC (Virginie Loveling) en kan van windhinder worden gesproken. In de bouwaanvraag van de Queen Towers stond duidelijk dat de andere gebouwen hinder zouden ondervinden, daar hadden de architecten nog onvoldoende bij stilgestaan.
 
Zoals Buitensporig al jaren aantoont, bleek tot slot dat de schaduwimpact van de verschillende gebouwen in zone A op de Rijsenbergwijk heel substantieel is.
 
Nieuw was dat de projectpartners ideëen wil voor de aanleg van het Paolapleintje. Dat kleine parkje zal het enige stukje groen worden voor deze nieuwe wijk. Voor Buitensporig: too little, too late.
 
 
Op donderdag 25 september nodigen we de buurtbewoners voor een overzicht van de verschillende geplande bouwwerven en bepalen we onze houding over deze nieuwe plannen. Deze vergadering gaat door in de Sint Pauluskring en start om 20.00.
Tags: