Ban doorgaand verkeer via de nieuwe tunnel

Mogelijks heeft u al bezwaren ingediend tegen het openstellen van de nieuwe tunnel onder de sporen (t.h.v. de sporthal aan de Sint-Denijslaan) voor alle autoverkeer naar de Rijsenbergwijk. Hoe meer mensen zeggen dat die tunnel moet doodlopen in de parking, hoe meer kans dat de stad dit standpunt volgt. Tot 27 april 2010 kunt u ook via de website www.projectgentsintpieters.be uw mening geven rond de aangekaarte mobiliteitskwesties. Indien je je mening nog kwijt wil, rest er dus niet zo veel tijd meer.

Het voordeel van het openstellen van deze tunnel voor alle verkeer is uiteraard dat er een betere verbinding voor de wagens komt tussen de stationsbuurt Noord en de stationsbuurt Zuid.

De nadelen zijn echter zeer talrijk en dit niet alleen voor de wijk rond de Sportstraat/Rijsenbergstraat.
Enkele voorbeelden:

* eens die weg opengesteld zou worden voor alle verkeer, zal de nieuwe weg (komende van de snelwegen en de R4 t.h.v. Flanders Expo) nog meer verkeer aantrekken door onze woonbuurt dan in het geval die weg doodloopt in de tunnel. Dit zal extra lawaai en luchtvervuiling met zich meebrengen, zeker voor de bewoners van de Roosakker, Vina Bovypark en een groot deel van de Sint-Denijslaan. Nu al is er veel lawaai in onze wijk en het is bewezen dat de luchtkwaliteit in onze wijk slecht is.

* verkeer dat nu langs de Kortrijksesteenweg verloopt, zal via de Sterre, Voskenslaan en Sint-Denijslaan naar deze tunnel komen. Volgens het MER-rapport zal het verkeer in de Sint-Denijslaan (tussen de Voskenslaan en de nieuwe weg) ongeveer verdrievoudigen...

* doordat de nog aan te brengen verkeerslichten op het nieuwe kruispunt t.h.v. de tunnel aan de sporthal (CTL/BME) voorrang zullen geven aan verkeer op de nieuwe weg, zal meer verkeer op die weg ook betekenen dat wij als buurtbewoners nog langer zullen moeten wachten om dit kruispunt over te steken.

* het is niet verantwoord extra verkeer over de scholencampus en de sportterreinen te sturen en zo studenten bloot te stellen aan nog grotere luchtvervuiling, terwijl de normen inzake luchtkwaliteit (bv. voor fijn stof) nu al overschreden worden

Opmerkingen kan je nog tot vrijdag doorsturen naar: ann.manhaeve@gent.be