Agendapunten, vragen en opmerkingen voor volgende Klankbordgroep

Beste sympathisanten

Buitensporig ontving de agenda van de komende klankbordgroep van woensdag 29 juni om 19.30 uur. Stuur ons uw vragen of opmerkingen aan het Stadbestuur, De Lijn, Infrabel, de NMBS Holding of Eurostation voor deze eerstvolgende klankbordgroep. Dan ijveren wij voor een spoedig en zo bevredigend mogelijk antwoord. Graag vóór dinsdag 21 juni.

Mvg
BuitenSporig