Verslag Klankbordgroep 18 oktober

Het verslag van de vorige Klankbordgroep bereikte ons en kan je nalezen via volgende link: kbg_111018_29_v

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

1. Beeldkwaliteitsplan zone A
2. Opvolging vorig verslag
3. Buslijn 9 in de Fabiolalaan
4. Communicatie- en inspraaktraject 2012
5. Stand van zaken werken
6. Stand van zaken en planning communicatieacties