Gaan we eindelijk het licht zien?

Beste sympathisant(e)

Wat hebben we geleerd op de Klankbordgroepvergadering van 10 januari?

 

  1. Buslijn 9 komt pas terug na de werken. De testrit half november met Buslijn 9 is niet vlot verlopen. Zoals door Buitensporig en de buurt al was aangegeven stelde de Lijn en het Stad vast dat het veel gevaarlijk bochtenwerk is om een bus op die manier door de Rijsenbergwijk te laten rijden, dat het een grote omweg was voor de rechtstreekse reizigers naar het station en dat het niet mogelijk is om het busstation in te rijden vanaf de Fabiolalaan. Daarom worden deze plannen opgeborgen. De Lijn zal samen met de stad bekijken of en hoe het Jan Palfijnziekenhuis alsnog op een andere manier zou kunnen worden bediend.
  2. De - tengevolge van de werken aan de achterzijde van het station - onveilige verkeerssituatie in de Ganzendrieswijk wordt opgevolgd door de projectpartners, maar kan niet opgelost worden vooraleer spoor 12 af is (eind 2012). De Maaltebruggestraat wordt deels verboden voor verkeer van meer dan 3,5 ton en de aannemers worden kort opgevolgd. BuitenSporig vindt het ongehoord dat een woonwijk en woonstraten worden gebruikt voor werfverkeer. Waarom kan de afgegraven grond niet via de sporen worden vervoerd of kan het materiaal niet via de sporen worden aangebracht?
  3. De stad werkt aan een plan om de St. Denijslaan opnieuw aan te leggen en op die manier verkeersveiliger te maken. Het gaat nog maar over de plannen, de start van de werken is nog niet gekend. BuitenSporig vraagt dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de verkeersveilige heraanleg van de St. Denijslaan.
  4. De verlichting op de Fabiolalaan en aan de hoek Voskenslaan/St. Denijslaan zou binnenkort gaan brandewanneer-eindelijk-straatlichtn (hopelijk voor de lente komt), net als de verkeerslichten op de hoek van de tramtunnel en de St. Denijslaan.  Drie maanden om het licht aan te steken is toch wel vrij lang?! Gaan we nu eindelijk het licht zien?...

De antwoorden op onze vóór de vergadering gestelde vragen krijgen we binnenkort schriftelijk. Zodra die er zijn, zetten we ze op deze website. Vragen of opmerkingen waarvan u wilt dat we ze opvolgen: graag per email aan ons contactadres!