Werkgroep Sint-Pieters-Aaigem en Buitensporig geven project Gent Sint Pieters een onvoldoende

Tijdens de Klankbordgroepvergadering vorige week gaven de Werkgroep Sint Pieters Aaigem en Buitensporig een overzicht van de opvolging van de milderende maatregelen die zij in 2010 aan de projectpartners voorstelden (zie voor de uitgebreide voorstellen deze link).

onvoldoendeHet resultaat is tamelijk bedroevend: slechts op enkele van de voorgestelde milderende maatregelen werd reeds ingegaan, voor enkele zijn er plannen, maar voor het merendeel luisteren de projectpartners niet naar de verzuchtingen van de buurtbewoners.

De meeste voorstellen worden door de projectpartners gewoon opzijgeschoven, zonder ook maar enige aanzet tot dialoog, overleg of alternatief. We zien bovendien in de reacties heel wat van onze argumenten onbeantwoord en een selectieve lezing van het MER en het uitblijven van daarin beschreven vereiste evaluaties. Nochtans gaat geen enkel van de voorgestelde maatregelen in tegen de krachtlijnen van het Masterplan en geen ervan benadeelt een projectpartner in het eindresultaat dat ze willen bereiken. Het realiseren van deze milderende maatregelen zou dan ook heel wat goodwill in de wijken kunnen creëren voor het Project. Een breder draagvlak is voor alle partijen van belang.

De voorstellen voor milderende maatregelen werden in 2010 opgesteld in samenspraak met buurtbewoners en onderbouwd door het MER. Het gaat om voorstellen om zowel tijdens als na de werken de buurt leefbaar te houden.

Zoals van in 2005 duidelijk was, heeft het project Gent Sint Pieters een enorme impact op de wijken ten noorden en ten zuiden van het station. Deze impact wordt nog versterkt door andere plannen voor nieuwe ontwikkelingen in beide wijken waarvan het cumulatief effect nooit onderzocht werd.

We vragen dan ook dat de projectpartners nagaan op welke manier ze deze milderende maatregelen, die de leefbaarheid van de wijken ten goede komen, alsnog kunnen uitvoeren.

VOORGESTELDE AANPASSING/MILDERENDE MAATREGEL & RESULTAAT 1/1/2012
1. Evaluatie van de noodzaak van en buurtraadpleging over het plaatsen van een geluidsscherm langs de spoorweg langs de kant St.-Denijslaan.     1/10
2. Plaatsen van een geluidsscherm langs beide zijden van de verbindingsweg tot op de R4 én langs de R4    1/10
3. Een mogelijke in te plannen wetenschapspark op de Hogeschoolsite moet aangepast zijn aan de wijk    3/10
4. Behouden van de rijrichtingen, behouden en uitbreiden van de verkeersremmende maatregelen en de reële parkeergelegenheid voor bewoners en voor hun bezoekers in de wijk Sint Pieters Aaigem    3/10
5. Exclusief gebruik door het nachtelijke goederenspoorverkeer van de middelste spoorbanen    5/10
6. Plaatsing van geluids- en trillingsdempende tramrailmatten in en bij de tijdelijke tramtunnel tijdens de werken en gelijktijdige ontwikkeling & afwerking van de werken aan het station en het Prinses Mathildeplein.    3/10
7. De impact van het autoverkeer van en naar de parking wordt minimaal gehouden.     9/10
8. De minimumhoogte van de torens wordt ook de maximumhoogte    1/10
9. Pas de gebouwen en het openbaar domein langs de Fabiolalaan aan, aan de buurt.    5/10
10. De buurt blijft tijdens de werken leefbaar.    3/10
11. Fijn stof niet de lucht inblazen.    3/10
12. Een echte groene as naar de Blaarmeersen.    3/10

Voor onze uitgebreide evaluatie die we overmaakten aan de projectpartners, zie 20120313-opvolging-eisenbundel-stationsbuurt-zuid-en-noord-def.

Commentaren en bedenkingen zijn steeds welkom op ons emailadres. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.