Fietserbond blijft ‘symbolisch’ weg uit de Klankbordgroep

Opmerkelijk statement van de Fietsersbond: ze blijven weg op de volgende Klankbordgroep van het Project Gent-Sint-Pieters. Hieronder vind je de open brief die ze daarover verstuurden:

“Dag allen,

Fietsersbond Gent blijft vanavond “symbolisch” weg uit de klankbordgroep.

We willen hiermee protesteren tegen de gang van zaken.

Het staat u allen vrij hetzelfde te overwegen.

Wat voor zin heeft een klankbordgroep als er tijdens het lopende project geen groeiende slagkracht achter zit?

Wat voor zin heeft een Infopunt als het geen mandaat heeft om dwingend in te grijpen, en door te factureren aan de administratie of aannemer die een steek laat vallen?

Wat voor zin heeft een Infopunt als timingen en deadlines niet voorop staan in de werking? (bv opvolging verkeerslichten Voskenslaan/Sint-Denijslaan)

Fietsersbond Gent stelde vast dat –ondanks een lange voorgeschiedenis van incidenten- een werfwijziging nog steeds niet van bij aanvang correct kan verlopen. (werfevolutie kantoorgebouw Fabiolalaan)

Wij begrijpen dat deze slagkracht niet kan bij élke werf te lande.

Wij begrijpen niet dat de werf van het “grootste station van Vlaanderen” geen topprioriteit krijgt van alle administraties, de betrokken politieafdelingen  incluis.

Kortom, misschien beschouwen vele betrokken spelers het Infopunt en de klankbordgroep (in de huidige vrijblijvende vorm) eerder als een handige buffer?

Mogen wij  -als alternatief- vragen dat de verslagen van de Minder Hindervergaderingen vrijgegeven worden aan de klankbordgroep?

We sommen graag op wat ons (meest) concreet dwars zit:

-Bovenaan de lijst: de inrichting EN kruispuntregeling Voskenslaan/Sint-Denijslaan/fototunnel. We zijn mei 2012, en hopen samen met u dat deze toestand nog geen ongevallen veroorzaakte.

-Het blijven mengen (of samen persen) van fietsers- en voetgangersstromen. De “oplossing” qua breedte in de nieuwe corridor  aan de kantoortorenwerf is stuitend voor zo’n project. Ondertussen gebruiken de aannemers de vroegere tramtunnel als parkeergarage.

-De manifeste onwil om de werf parking Sint-Pietersstation rationeel (en dus anders) te laten verlopen. Momenteel is de werf lopende op min 3, terwijl die verdieping niet eens benut wordt door het autoverkeer. De behoefte aan fietsstallingen (voordat de Fototunnel in augustus afgesloten wordt) is  toch overduidelijk?  (tellingen van de NMBS tellen begin 2012 méér dan 8000 fietsen)

-De blijvende perikelen rond verlichting op de Sint-Denijslaan. In de parkeergarage baadt een voorlopig werkloos derde verdiep in het TL-licht. De werven krijgen (uiteraard) degelijk werflicht zoals het hoort, en tonen hoe een voorlopige situatie professioneel verlicht wordt . De fietsstalling en wegenis Sint-Denijslaan is een “voorlopige situatie”. Waarom telkens koppig wachten op Eandis, en de reizigers in het donker laten?

-De klankbordgroep besteedt (terecht) uuuren aan bereikbaarheid voor andersvaliden en slechtzienden, maar de tijdelijke corridor om het treinstation te verbinden met het busstation word opgeleverd op zo’n onprofessionele  manier dat ook validen er struikelden.

-Het gebrek aan coördinatie van signalisatie en communicatie bij nieuwe werfsituaties. Die coördinatie/communicatie is inderdaad beter dan voorgaande jaren, maar nog onvoldoende. Hoe zal men communiceren over de augustus-oktobersituatie?

Wenst u foto’s?

http://fietsbult.wordpress.com/2012/05/06/verbazingwekkendieping/

http://fietsbult.wordpress.com/2012/05/04/gent-sint-hopeloos/

met vriendelijke groet,

Fietsersbond Gent”