Algemene vergadering BuitenSporig op 15 januari 2009

In 2008 verrezen torenkranen in de put en konden we ook het geraas van tientonners, betonmixers en andere werfwagens in de buurt ervaren. Geluidshinder, lichthinder, teveel fijn stof, files en levensgevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers waren nieuwe fenomenen in onze voorheen rustige buurt. In 2009 houdt dat jammer genoeg nog niet op.BuitenSporig wil u op de hoogte brengen van de verder geplande werkzaamheden en de nog te verwachten hinder. We bedenken graag samen met u nieuwe acties die BuitenSporig kan ondernemen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.Er is evenwel nu ook al een lichtpuntje in de duisternis. De leden van de Kwaliteitskamer vinden net als ons dat het project niet aangepast is aan de buurt. Hun eerste schetsen stellen we graag in primeur aan u voor.Kom dus zeker naar onze algemene vergadering! Uw aanwezigheid is al meteen een signaal dat onze wijk snakt naar een voor alle bewoners leefbaar project.

Wanneer? Donderdag 15 januari 2009 om 20.00 uur.

Waar? In het parochiehuis Sint-Paulus (Patijntjesstraat 27).Met de steun van de "De wijk aan zet" kunnen we u dan ook een drankje tracteren.

Locatie: 
België