Bezwaarschrift aanvraag stedenbouwkundige vergunning A5 (de zogenaamde Twin Towers)

BuitenSporig blijft gaan voor een project op mensenmaat met minder torens , meer zon en meer groen en minder beton in de buurt.
Tot 22 januari loopt een openbaar onderzoek over een bouwaanvraag voor 2 torengebouwen (A5) die naast het seinhuis zullen worden gebouwd. De torens zullen 90 en 69 meter hoog worden. De impact op de wijk is enorm.
Buitensporig heeft met duidelijke argumenten de bouwaanvraag voor de Diamant kunnen tegenhouden. Ook deze keer hebben we een bezwaarschrift opgesteld. Onze voornaamste argumenten zijn:

 • A5. Twee torens in plaats van één?
  Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan spreekt over maximum 2 torens in zone A.
  Met deze bouwaanvraag zullen al 3 torens gebouwd kunnen worden.
  Er er zijn plannen voor nog een vierde torengebouw…
 • De schaduw van deze torens valt over heel de Rijsenbergwijk.
  De bouwaanvraag bevat geen schaduwstudies, BuitenSporig heeft ze dan maar zelf gemaakt. Je vindt ze op onze website:…
 • De A5 is voornamelijk bestemd voor woningbouw?
  Ook andere gebouwen in zone A zullen voornamelijk voor wonen worden gebruikt.
  Is dit geen gemiste kans bij een knooppunt van openbaar vervoer?
  Hoe wordt gegarandeerd dat het wonen in hoogbouw naast een spoorwegbundel goed leefbaar is?
  De bouwaanvraag omvat geen beschrijving van milderende maatregelen om de geluidsoverlast van de voorbijrijdende treinen te verminderen.
  De laagste verdiepingen van de hoogste toren kijken rechtstreeks uit op de sporen.
 • Hoge torens vangen veel wind - Welke maatregelen zijn voorzien om de windimpact tegen te gaan?
  In de bouwaanvraag wordt de impact van de windstromingen enkel nagegaan.
  In het Hoogbouweffectrapport uit 2005 wordt gewezen op een zeer ongunstige windsituatie in en rond de torens.

Indien je ook niet akkoord bent met deze bouwaanvraag, onderteken dan dit bezwaarschrift.

 

Wat is de einddatum van het openbaar onderzoek?

Bezwaren kunnen alleen worden ingediend binnen de periode van het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek eindigt op 22 januari 2013. Bezwaren moet ten laatste die dag worden ingediend (de postdatum geldt).

Hoe dien je het bezwaar in?

Je hebt twee mogelijkheden:

- Ofwel verstuur je het aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

- Ofwel bus je het bezwaarschrift ten laatste op 20 januari 2013 in de Aaigemstraat 115, 9000 Gent. BuitenSporig zorgt er dan voor dat je bezwaar tijdig toekomt bij het college van burgemeester en schepenen.

U ondertekend het bezwaarschrift altijd met de hand!

Klik hier en download het bezwaarschrift als PDF

(voor sommige brouwsers is rechtsklikken en 'opslaan als' of  'koppeling opslaan als' het gemakkelijkst.)

 

We rekenen op een massale reactie!