Verkavelingsaanvraag Redemptoristensite: dringende (re)actie

Beste wijkbewoners

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor de geplande ontwikkelingen op de site van de Paters Redemptoristen. Daar zijn veel en zeer grote bouwvolumes gepland (studentenkoten, evenementencentrum, opvangcentrum, appartementen,...) in een uniek stuk groen in onze wijk.

In het algemeen zijn we de plannen van de Paters Redemptoristen genegen omwille van het open en sociale karakter van de geplande ontwikkelingen. Een karakter dat andere bouwpromotoren waarschijnlijk niet zullen delen als ze kansen zouden krijgen op deze site.

Niettemin hebben we als buurtbewoners een aantal opmerkingen en bezwaren bij scherpe kantjes aan de plannen die wij graag zien bijgevijld. We hebben daarvoor het gehele dossier en de plannen grondig doorgenomen en onze zorgen verzameld (zie details in de bijlage).

NU is het moment aangebroken om die zorgen hierrond kenbaar te maken aan de Stad. Tegen zaterdag 9 februari kunnen we onze opmerkingen bij de voorliggende verkavelingsaanvraag versturen aan de Stad Gent.

In bijlage vinden jullie twee ontwerpen van bezwaarschrift: een lange versie (pdf) voor nauw betrokken en/of getroffen buren, en een korte versie (pdf) voor solidaire buurtbewoners die geven om de toekomst van onze wijk.

Hierbij een warme oproep om de ontwerpbrief in de korte of de lange versie onder uw naam en handtekening te versturen aan de stad tegen de laatste postlichting op donderdag 7 februari. U kunt de tekst gerust aanpassen en personaliseren.

U kan de bezwaren ook bussen tot donderdag 7 februari om 20 u. in de Tuinwijklaan 68 of in de Sint-Denijslaan 217. Er wordt dan gezorgd voor afgave de volgende morgen op het stadhuis.

We durven rekenen op uw steun om de kwaliteit van onze leefomgeving te bewaren en we hopen dat de stad de scherpe kantjes bij het project verzacht. Vorige solidaire acties in onze buurt (acties tegen studentencomplexen achter Flamingostraat en aan de Roosakker; acties van Buitensporig rond de bouwplannen langs de Fabiolalaan) toonden al dat we in onze buurt samen sterk staan.

Met beste groeten

Namens de werkgroep Sint-Pieters-Aaigem

Piet Dedecker

Lange versie in docx (word) formaat
Korte versie in docx (word) formaat