Infovergadering Mobiliteit

Infovergadering Mobiliteit
De projectpartners van het Project Gent Sint Pieters (meer info) organiseren op maandag 18 maart een infovergadering over de toekomstige mobiliteit in en rond het project. Naast de werken vlakbij het station, wordt ook voorzien dat verderop langs de Fabiolalaan (zones B en C) nog nieuwe gebouwen en hoogbouw zullen komen, zoals een school, een buurtspeelplein, twee hoogbouwtorens en appartementen. In totaal zijn ongeveer 750 nieuwe wooneenheden voorzien.
Een studiebureau is aangesteld om na te gaan hoe in de toekomst het verkeer zal verlopen in en om onze wijken. Zowel de wijken ten Noorden als ten Zuiden van het station worden daarbij bestudeerd.

Vanuit Buitensporig en de werkgroep Sint Pieters Aaigem hebben we aan het studiebureau volgende aandachtspunten meegegeven:

  • Zorg voor extra bescherming voor de zwakke weggebruiker
  • Bij de uitwerken van de plannen moet uitgegaan worden van duidelijke – gescheiden – assen voor de diverse verkeersstromen. Voetgangers en fietsers dienen daarbij prioriteit te krijgen. De belangrijkste trage verkeersassen zijn naar het station, tussen Citadelpark en Blaarmeersen en tussen Noord en Zuid.
  • Het Maria Hendrikaplein is een rommeltje geworden op verkeersvlak met trams, bussen, auto’s, taxi’s fietsers en voetgangers die allemaal elkaar kruisen.
  • De huidige aanleg van de Sint-Denijslaan is verwarrend en onsamenhangend en moet aangepast worden. Daarbij moet voldoende ruimte en veiligheid voor de zwakke weggebruikers worden voorzien.
  • Voorkom sluipverkeer in alle wijken om het station.
  • Wat is impact van het afsluiten van de afrit van de R4 ter hoogte van de Sneppeburg?


Wil je mee je mening geven of zit je met nog een prangende vraag, wees dan van de partij.

Programma

  • Inleiding door de heer Filip Watteeuw, schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Toelichting van de geactualiseerde mobiliteitsstudie door het bureau Technum
  • Vragenronde

Praktisch
Datum: maandag 18 maart 2013 om 20 uur
Locatie: Feestzaal van het Sint-Pietersinstituut, ingang via de Meersstraat 133