Vragen klankbordgroep 29 april 2013

Hieronder vindt u de opvolging van de vragen die zijn gesteld voor en tijdens de klankbordgroep van 29 april.
Er zijn nog twee vragen niet beantwoord. Een update volgt zo snel als mogelijk.

Een kleine greep:

Vraag: Wie was de verkeersdeskundige die ooit het verkeersplan / toekomstvisie opgesteld heeft voor het project Gent Sint-Pieters?
Antwoord: De expert die vroeger de studie voor Tritel heeft uitgevoerd, werkt ondertussen bij Eurostation. Er is hem gevraagd om op een van de volgende klankbordgroepen een toelichting te komen geven.

Vraag: In april wordt gestart met de bouw van het LCI. Graag hadden we inzicht gekregen in de planning van de werkzaamheden en de in het kader van minder hinder voorziene maatregelen voor de aanvoer van bouwmateriaal, de bouw van torenkranen, de beperking van de hinder voor de omwonenden (licht, lawaai...) en de hinder voor fietsers en voetgangers door de Timichegtunnel.
Antwoord: Er is op 18 april 2013 over dit onderwerp een bewonersbrief verspreid in de K. Fabiolalaan. Hij staat ook op de website van het project Gent Sint-Pieters.(+ samenvatting).

Vraag: In de klankbordgroep van eind vorig jaar werd door het stadsontwikkelingsbedrijf aangegeven dat de buurt zou betrokken worden om een advies te geven aan de jury voor de verdere ontwikkeling in zone C. Wat is de stand van zaken van deze selectieprocedure?
Antwoord: Er zijn 9 kandidaturen ingediend. De beoordelingscommissie komt eind mei samen om 3 teams te selecteren op basis van teamsamenstelling, financiële draagkracht en referenties inzake architectuur, stedenbouw, inrichting openbaar domein en duurzaamheid. ----- Vast staat dat de buurt een advies zal kunnen geven aan de beoordelingscommissie over de 3 ontwerpvoorstellen. De wijze waarop de inspraak zal georganiseerd worden, ligt nog niet exact vast. Momenteel wordt gedacht aan een dialoogcafé, waarbij gepolst zal worden naar de pro’s en contra’s van elk ontwerpvoorstel.

Vraag: Overdag veel vrachtvervoer, nl. tractors die zand wegvoeren vanuit het station. Ze manoeuvreren in alle richtingen, terwijl daar steeds een hoop voetgangers en fietsers passeren. Heel gevaarlijk! Ze rijden ook de hele straat uit in de verboden richting. Voetpaden worden stuk gereden.
Antwoord: Het grootste deel van de afbraak van de tunnels en het weggraven van de grond is achter de rug.
Op 29 april is ook de nieuwe interne werfweg opengegaan (er waren tot nu toe grondwerken op die plek) waardoor de tractoren en vrachtwagens fietsers en voetgangers kunnen vermijden.

Vraag: Zal de herinrichting van de Sint-Denijslaan nog lang op zich laten wachten? Indien dit zo zou zijn, kunnen er dan al tijdelijke maatregelen worden genomen om het verkeer af te remmen?
Antwoord:  wordt onderzocht om op kortere termijn voor hotel Trianon een fietsstrook aan te leggen waardoor het verkeerslicht niet meer van toepassing is op de fietsers die van de Sint-Denijslaan naar de Voskenslaan rijden. Bovendien geeft dit ook meer ruimte aan de fietsers.
Andere maatregelen zijn voorlopig niet voorzien.

Vraag: Kan men de lichtenregeling aan de Sint-Denijslaan – Vaerwyckweg aanpassen en de files verminderen?
Antwoord: AWV laat weten dat de groentijd voor de St-Denijslaan varieert tussen 17 en 22 seconden (al naar gelang er een voetganger op de drukknop duwt om de Vaerwyckweg over te steken). Voor de lichtenregeling is er van in het begin voor gekozen om de richting van en naar de R4 het meest groentijd te geven. Ook nu met de werken aan De Sterre en het feit dat er daarvoor een omleiding via de V. Vaerwyckweg loopt, wil AWV dit zo houden.

Opgepast!, Dit is enkel maar een greep uit de vragen en de antwoorden, lees HIER het hele document.