Bewoners achter Sint-Pietersstation: ‘Rij alsof je eigen kinderen hier wonen’

Met een groot spandoek roepen de bewoners van de Tuinwijk achter het Sint-Pietersstation autobestuurders op om gas terug te nemen in hun buurt. ‘Sinds de grote werven aan de Sterre, het station en de Voskenslaan is hier veel meer verkeer, en de bestuurders rijden hier veel te hard’, zegt bewoonster Leen Meheus.

De Tuinwijk is een rustige woonbuurt ten zuiden van het Sint-Pietersstation. Maar sinds kort zijn er veel werven in de buurt, waardoor het verkeer zich letterlijk een weg zoekt door de wijk.

‘Er is de werf aan de Sterre, die aan het Sint-Pietersstation en we voelen ook de gevolgen van de bouwprojecten van de HoGent en de paters redemptoristen in de buurt van de Voskenslaan’, zegt Meheus. ‘Een buur heeft het onlangs geteld. Op één dag passeren in de Tuinwijklaan 3.700 auto’s. Bovendien durven veel bestuurders ferm gas geven.’

Afgelopen weekend besloten de buren om in te grijpen. ‘We hebben een groot spandoek gemaakt met daarop de boodschap Rij alsof je eigen kinderen hier wonen’, zegt Meheus. ‘We hopen dat de automobilisten daardoor eens denken aan alle kinderen die hier wonen en elke dag naar school fietsen of wandelen.’ Zondag werd het doek opgehangen aan een werftoilet op de hoek van de Zieklien en de Tuinwijklaan, maar intussen hangt het aan de overkant van de straat op een houten constructie.

Snelheidscontroles

De bewoners drukken binnenkort ook honderden affiches met Onze buurt dankt je of De werkgroep Sint-Pieters-Buiten dankt je. Die werkgroep ijvert voor een leefbare buurt tussen het Sint-Pietersstation en de Sterre en financiert ook de affiche-actie.

Aan de stad vragen de bewoners om meer snelheidscontroles te organiseren in de buurt. ‘Op langere termijn willen we concretere snelheidsremmende maatregelen’, zegt Leen Meheus. Haar man, Bart Remmerie, diende eind oktober nog klacht in bij de gouverneur tegen burgemeester Termont wegens ‘schuldig verzuim’, omdat de stad volgens hem niet ingrijpt tegen het ‘autoterrorisme’ in zijn straat. De diensten van de gouverneur zijn die klacht nog aan het onderzoeken.

Lees dit artikel op de website van Het Nieuwsblad.