RUP Rijsenbergbuurt

Beste sympathisant(e)

Het stadsbestuur van Gent maakt voor de Rijsenbergbuurt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Het college van burgemeester en schepenen heeft het concept-RUP goedgekeurd op 5 december 2013. Op donderdag 30 januari 2014, om 20 uur, in de Gaspard de Collignyschool in de Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent, volgt een informatiemoment voor dit RUP. Tijdens dit infomoment stelt de Stad het concept-RUP voor.
Van maandag 13 januari 2014 tot en met vrijdag 14 februari 2014, tijdens de rondvraag, kan men ook schriftelijk opmerkingen en suggesties over het concept-RUP kwijt.

Je vindt hier het concept-RUP.

BuitenSporig nodigt u uit om naar het informatie moment te gaan.
Informatie moment; Donderdag 30 januari 2014, om 20 uur, in de Gaspard de Collignyschool in de Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent