Opmerkingen van BuitenSporig op het voorliggend concept RUP Rijsenberg.

Op de Algemene Vergadering van 7 februari 2014 is het concept RUP Rijsenberg met de buurtbewoners uitvoerig besproken.

Hier een greep uit de o.a. daaruit gedestilleerde opmerkingen van BuitenSporig op het RUP Rijsenberg:

  • Het is aangewezen als principe aan te houden dat een éénsgezinswoning maximum 3 bouwlagen telt, tenzij een goed gemotiveerd hoger beter past.

  • De buurtbewoners stellen voor om de site van Institut Moderne  in de toekomst te gebruiken voor serviceflats.
    De voorschriften voor een gemengde invulling (50% wonen) worden best opgetrokken tot 75% wonen.

  • Maak straten in de wijk smaller en groener en maak pleintjes waar mogelijk.

  • Men wil het moerasbosje langs de K. Fabiolalaan behouden als een natuurlijke biotoop.

  • De buurt ziet geen enkel nut in het bouwen van een nieuwe fietsbrug over de Leie aangezien er op korte afstand al een brug ligt voor fietsers en wandelaars.

DOWNLOAD het gehele document