Sint-Pieters-Buiten: Uitnodiging Buurtavond: di. 24 juni 2014 - Iedereen welkom!

Verkeerscirculatieplan voor de Woonwijk Sint-Pieters-Buiten: Toelichting, stand van zaken en vragenronde Aanvang: 20u00 - Voorziene einde: 22u00 - Tijdens de pauze verzamelen we uw vragen en bedenkingen en bieden we een drankje aan. Plaats: Vormingplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent - Gratis - Inschrijven niet nodig.
Meer info via de link.