Wie is Tom Balthazar en hoe ziet buitensporig hem als politicus?

Wie is Tom Balthazar en hoe ziet buitensporig hem als politicus?
Afgelopen donderdag werd het openbaar gemaakt, Tom Balthazar wil Daniël Termont opvolgen als burgemeester van Gent. Freya Vandenbossche en Karen Temmerman vonden het gepast dat hij die taak opneemt.
Wat wij weten over Hermans zoon of Nics broer?
Bijna werd Balthazar eindredacteur bij De Morgen in plaats van politicus. Zijn medewerkers noemden hem ooit Mister Proper, een knipoog naar zijn kale knikker en zijn tijd als Ivago-voorzitter. En ... hij geeft les in ziekenhuis- en medisch recht aan de Universiteit Gent. Hoewel Tom Balthazar (SP.A) al vijftien jaar in de Gentse politiek zit, weten wij nog niet heel veel over deze 53-jarige kandidaat uit Sint-Amands­berg.
Hoe kijkt buitensporig naar hem als politicus?
Buitensporig apprecieert zijn aanpak - als huidige Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen - van het Project Gent Sint-Pieters weinig.
Samen met Buitensporig ging hij wel in beroep tegen de goedkeuring door de provincie van de Diamant (de B1), maar even goed laat mede deze schepen de dichtst mogelijke bebouwing in de A-zone toe. Daartoe werden eerdere afspraken met de buurt éénzijdig opzij geschoven en regels werden gewijzigd in het voordeel van Eurostation. De stad, waarvan Tom Balthazar in dit dossier de emanatie is, maakte het in augustus 2014 mogelijk dat er nog meer zal worden gebouwd dan de buurt aanvankelijk was voorgehouden. Voor de specialisten onder de lezers: de brutovloeroppervlakte die grenzen stelt aan het project werd door de stad geherdefinieerd. Door die herdefinitie werd het eigenlijk een nettovloeroppervlakte en schendt de stad een eerste keer het gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan.
Ook zien de stad en dus ook schepen Balthazar geen graten in het overtreden van een ander en nog veel eenvoudiger regel uit het Ruimtelijke UitvoeringsPlan met name dat er in de A-zone maximaal twee "slanke" torens mogen worden gebouwd.
Daarmee pleziert de stad Eurostation, Electrabel, Optima en wellicht nog ander groot kapitaal, maar niet de Gentenaars die in die buurt wonen. Het private belang van instanties met centen primeert.