Bouwvergunning Queen Towers vernietigd

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 29 april 2014 de door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgeleverde vergunning voor de bouw van de Queen Towers (zie foto) langs de Koningin Fabiolalaan schorste, heeft die Raad die bouwvergunning nu ook vernietigd. De vergunning bestaat dus niet meer. Het is nu aan de deputatie, die opnieuw moet beslissen over onze bezwaren, die, wat Buitensporig betreft, overeind blijven.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning omdat een verkavelingsvergunning ontbrak. Inmiddels heeft diezelfde deputatie wel een verkavelingsvergunning afgeleverd voor de zone A, maar ook die vergunning is aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Buitensporig is immers van oordeel dat het Ruimtelijke Uitvoeringsplan niet toelaat op die plaats twee torens te bouwen.