gezamenlijke persbericht van het Gents MilieuFront, de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten en het buurtcomité BuitenSporig

Beste,
 
Hieronder vindt u het meest recente gezamenlijke persbericht van het Gents MilieuFront, de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten en het buurtcomité BuitenSporig.

Gents MilieuFront, BuitenSporig en Werkgroep Sint-Pieters-Buiten hebben bedenkingen bij de verbouwingen aan het Station Gent-Sint-Pieters -26/12/2020

De NMBS en Gentse burgemeester maakten begin dit jaar bekend “Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassingen aan het stationsontwerp”.

Alle treinreizigers en buurtbewoners waren verheugd om te vernemen dat er eindelijk zou worden verder gewerkt aan deze werf van de eeuw. De verbouwingswerken zijn gestart in 2005, de voorlopige einddatum die nu wordt voorgesteld is 2027.

Bij nader onderzoek stellen de drie organisaties vast dat de plannen toch enkele opmerkelijke gebreken bevatten. De kans wordt gemist om het station echt klaar te maken voor de 21e eeuw. Daarom dienen zij bezwaar in bij de Vlaamse overheid, die de lopende vergunningsaanvraag behandelt.

Om de bouwkosten te drukken werd de complexe structuur van het dak vervangen door één horizontaal dak met daarboven een veld van zonnepanelen. Of er nu voldoende daglicht op alle perrons zal zijn blijft een open vraag. Vooral voor perrons 1 en 2 is dit problematisch. De grote overkapping wordt afgewerkt met geveltextiel. Het contrast tussen het historische station van Gent-Sint-Pieters met daarachter een monotone en hoge textielwand, is geen voorbeeld van kwalitatieve, toonaangevende architectuur. Het degradeert het grootste station van Vlaanderen tot een derderangs station.

De bouwplannen lijden ook sterk onder de budgetontsporingen uit het verleden, wat leidt tot een inkrimping van het project. Onder de sporen wordt bijvoorbeeld minder ruimte voorzien. Zoals ook het Rekenhof in zijn recente rapport vaststelde “hypothekeert deze keuze de toekomstige capaciteitsuitbreidingen van het station voor onder andere fietsenstallingen”. Ook andere kansen worden gemist om het station echt voor te bereiden voor de komende 100 jaar. Er worden zonnepanelen voorzien, maar er is niets voorzien op het vlak van recuperatie van het hemelwater of het gebruik van warmtepompen.

Tenslotte vinden de drie organisaties het spijtig dat niet gewacht is op de resultaten van de lopende actualisatie van het MASTERPLAN Publieke Ruimte voor het project Gent-Sint-Pieters. De actualisatie van het Masterplan moet de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving aangeven. Het station Gent-Sint-Pieters staat daarin centraal.

Voor meer informatie
Met vriendelijke groeten

Buurtcomité BuitenSporig