Opvolging van onze Minderhinder-eisen

Op de Klankbordgroep van maandagavond werden de Minderhinder-eisen van Buitensporig opgevolgd.

Een uitgebreide beschrijving van vragen en antwoorden vindt u binnenkort in het verslag dat het Projectteam zal opmaken. We geven u toch echter al enkele zaken weer die ons opvielen:

  1. De situatie is nu zo erg dat de projectpartners geen data meer durven te geven tegen wanneer de Fabilolalaan zal aangelegd worden.
  2. Op de vraag van de fietsersbond wie zo dom geweest is om al die palen midden in het fiets- en voetpad te plaatsen, bleef het antwoord uit.
  3. Het Kruispunt St Denijslaan-Voskenslaan zou deze week worden opengesteld.
  4. Er is een belofte om een nieuw fietspad aan te leggen langs weerszijden van de St-Denijslaan.
  5. Het wegwerken van het oorverdovend booggeluid van de trams in die St-Denijslaan zal moeten wachten op de nieuwe injectoren die besteld zijn.
  6. pieterstoekomstVoor wat de projectontwikkeling zelf betreft langs de Fabiolalaan is er een nieuw synthesedocument opgesteld dat de krijtlijnen van de projectontwikkeling omschrijft. Hier stellen we vast dat veel van de argumenten die door BUITENSPORIG naar voor werden gebracht, werden overgenomen. Zo zal de projectontwikkeling in zone B en C meer aangepast worden aan de buurt. Toch blijft de impact van de bouw van 800 nieuwe woningen op de projectsite niet te onderschatten.
  7. Spijtig genoeg heeft EUROSTATION beslist niet meer verder te gaan met de Kwaliteitskamer voor zone A.