Verkeersborden zijn uitgeput... (en wij ook)

uitgezonder-fietsersMisschien heb je er al op gelet dat wie per fiets vanuit de Sint-Denijslaan (komende van de R4) naar de achterkant van het station wil, al vele dagen langs een verbodsbord voorbij moet dat elk verkeer en dus ook fietsverkeer verbiedt. Op de Klankbordgroep werd gevraagd of het nu al of niet de bedoeling is dat fietsers die corridor gebruiken om bv. naar de fietsparking te gaan aan de achterkant van het station.

Het antwoord was dat dit inderdaad de bedoeling was maar dat er geen verkeersborden meer voorhanden waren met de tekst: "uitgezonderd fietsverkeer". Dus moeten fietsers verplicht een verkeersovertreding begaan...