10 minder hinder eisen en onze beoordeling

Na onze meer dan geslaagde protestactie tijdens het “Feest op wieltjes” in oktober vorig jaar, hebben we met Buitensporig niet stilgezeten. We formuleerden 10 Minder Hinder Eisen die er moeten voor zorgen dat de wijk leefbaar blijft tijdens de werken. Deze Minder Hinder Eisen vind je hieronder terug. Een aantal eisen werden opgelost, andere blijven, ondanks vele mooie beloften, actueel.

10 Minder Hinder eisen

1. Goede verlichting op Maria Hendrikaplein en het nieuwe bus- en tramstation
2. Duidelijke, propere en veilige toegang tot het station met aangepaste signalisatie
3. Veilige toegangswegen en duidelijke verkeerssignalisatie naar station voor voetgangers en fietsers
4. Aanduiden van een Werfcommunicator, dagelijks aanwezig en met gezag
5. Verbod op werfverkeer in en rond Maria Hendrikaplein tussen 7.30 en 8.30 en tussen 16.00 en 17.00, zeker bij het uitgraven van de parkeergarage
6. Gevaarlijke situaties (putten,…) op Sint Denijslaan en Fabiolalaan wegwerken
7. Voldoende fietsstallingen voorzien
8. Geluidsoverlast door booggeluid trams wegwerken
9. Opmaak van en overleg in de Klankbordgroep over het Minder Hinderplan 2011
10. Hou de buurt leefbaar: laat veegwagens opnieuw rijden om stof en modder weg te nemen, ruim zwerf- en werfvuil op,…

Onze beoordeling half maart 2011:

1. De verlichting is aanwezig, heeft gewerkt maar werkt de laatste weken weer niet in de Fabiolalaan en aan het nieuwe bus- en tramstation. Iemand de stekker uitgetrokken?
2. De oude tramtunnel, één van de toegangen tot het tweede grootste station van Vlaanderen, lijkt geknipt voor een film over een achterbuurt uit een ontwikkelingsland.
3. De signalisatieborden staan er maar verdwijnen soms. Het te voet oversteken van het bus en tramstation blijft hachelijk, met een voetpad dat tegelijk toegangsweg is voor de bussen.
4. De verschillende aannemers blijven baas op de werf, niemand coördineert de werkzaamheden.
5. Het werfverkeer zit nu zowel op de Sint Denijslaan, de Boudewijnstraat, de Aaigemlaan, de Fabiolalaan,… Hadden ze toch niet moeten proberen met om via het spoor de aarde weg te voeren?
6. De meeste putten zijn gedicht, het kruispunt St Denijslaan – voorlopige tramtunnel blijft onduidelijk.
7. Er zijn momenteel 1900 fietsenstallingen zijn aan de kant Koningin Maria-Hendrikaplein en 3788 fietsenstallingen aan de kant Sint-Denijslaan, er zijn er dus 3000 te weinig
8. Een nieuw type smeerinstallatie is geleverd bij De Lijn. Tegen eind februari zullen alle nieuwe smeerkoppen geïnstalleerd zijn. Ondertussen zijn er bijkomende problemen met de trillingen op het Maria Hendrikaplein.
9. cc
10. Wordt het geen tijd dat, met de lente voor de boeg, de projectpartners de buurtbewoners een gratis ramenwasbeurt geven?