Archief

Raad van State gaat niet in op onze vraag om Project Gent-Sint-Pieters deels te schorsen

Vrijdagavond 30 mei vernam BuitenSporig dat de Raad van State de vraag om bepaalde onderdelen van het project Gent Sint-Pieters te schorsen op 26 mei heeft verworpen. We vroegen inderdaad de schorsing van het RUP Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan (i.v.m. de hoogbouw), van de bouwvergunning voor de ondergrondse mega-parking langs de Koningin Fabiolalaan en van de bouwvergunning voor de R4-verbindingsweg door het natuurgebied Overmeersen. De Raad twijfelt eraan dat de door ons aangehaalde argumenten steek houden en acht het niet nodig de beslissingen te schorsen.

Bomen aan station drogen uit

De prachtige platanen op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent hebben sterk te lijden onder de bouw van de ondergrondse parking. Die parking komt er voor de uitbreiding van het Sint-Pietersstation. Daarom worden er greppels gegraven om de beschermde bomen meer water te geven. Om de parking te bouwen, zijn er pompen geplaatst. Zo wordt het grondwaterpeil in de bouwput lager gehouden.

Panoramareportage op 30/11: fijn stof in diesselland

Fijn stof, je ziet het bijna nooit, maar het maakt zieken en doden aan de lopende band. België, en zeker het dichtbevolkte Vlaanderen, staat aan de absolute top in Europa. Jaarlijks sterven 12.000 Belgen een vroegtijdige dood door fijn stof. En vergeleken met dat andere fijnstofland Nederland doen onze politici daar erg weinig tegen.

Gemiddeld levert elke Belg dertien maanden van zijn leven in door de dodende smog. We voldoen op verre na niet aan de Europese fijnstofnormen.