De zon staat blijkbaar in het Noorden.....?

(Of zijn ze gewoon het Noorden kwijt?)
Volgens het Infopunt Project Gent Sint-Pieters staat de zon in het noorden.
Dat is duidelijk te zien aan de schaduwen van bijvoorbeeld de bomen op deze afbeelding:

Deze brochure is aan alle aanwezigen bij de infovergadering mobiliteit uitgedeeld. Nadat BuitenSporig haar schaduwstudies op het internet gepubliceerd heeft, namen wij aan dat ook Project Gent Sint-Pieters weet dat de zon in het Zuiden staat....

Hopelijk dat de boodschap nu tot hen doordringt, en de communicatie aangepast wordt, opdat deze de feitelijke situatie weergeeft.