Herbestemming tot “congres- en seminariecentrum” van de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan

Beste buurtbewoners

Er is een stedenbouwkundige aanvraag ingediend om de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan te herbestemmen tot "congres- en seminariecentrum".

De afgelopen maanden werden al een aantal hinderlijke fuiven georganiseerd in de kerk die niet veel goeds voorspellen, en we vrezen dat door herbestemming nog meer “evenementen” zullen worden georganiseerd die overlast veroorzaken: muzieklawaai tot in de vroege uurtjes, parkeerproblemen, etc. (zeker naarmate er meer studentenkoten bijkomen in de wijk).

Als buurtbewoners moeten we nu reageren! In bijlage vindt u een ontwerpbrief aan de Stad Gent die bezwaren maakt bij de geplande herbestemming. Ik nodig u van harte uit om de brief te printen, te ondertekenen en ten laatste tegen volgende week dinsdag 1 oktober op de post te doen. Op 2 oktober vervalt immers de termijn om bezwaren in te dienen.

Protest kan tot resultaten leiden. Bij de vergunning voor de bouw van een nieuwe sporthal voor de Hogeschool (waar we eveneens voor een fuifzaal vreesden, daar men informeel van een evenementenhal sprak), verkregen wij op die manier dat evenementen zonder sportief karakter niet mogelijk worden. De stad luistert dus wel degelijk als we (met velen) onze stem als bewoners laten horen.

Laten we dan ook nu massaal onze stem laten horen voor de leefbaarheid en de waarde van onze wijk. Elke individuele reactie is belangrijk.
Bedankt alvast.

Download hier het bezwaarschrift.