bezwaarschrift

bezwaarschrift aanvraag stedenbouwkundige vergunning A2

BuitenSporig gaf woensdag morgen 61 bezwaarschriften af tegen het kantoorgebouw in de zone A2.
Voornaamste bezwaren:
hoger dan toegelaten, dichter bebouwd dan afgesproken en dit laatste door het wijzigen van de regels tijdens de uitvoering. 

Herbestemming tot “congres- en seminariecentrum” van de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan

Beste buurtbewoners

Er is een stedenbouwkundige aanvraag ingediend om de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan te herbestemmen tot "congres- en seminariecentrum".

De afgelopen maanden werden al een aantal hinderlijke fuiven georganiseerd in de kerk die niet veel goeds voorspellen, en we vrezen dat door herbestemming nog meer “evenementen” zullen worden georganiseerd die overlast veroorzaken: muzieklawaai tot in de vroege uurtjes, parkeerproblemen, etc. (zeker naarmate er meer studentenkoten bijkomen in de wijk).

Bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex

We stellen vast dat er sinds medio augustus een nieuwe bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex in de Roosakker/Sint-Denijslaan werd ingediend. Wij hebben echter grote bezwaren tegen dit project.
Een studentencomplex dat, op termijn, naar schatting aan minstens 250 studenten huisvesting wil bieden. Onze bezorgdheid over dit project is groot omdat het zo grootschalig is en omdat het zo'n enorme impact zal hebben op onze wijk.

Bouw Queen Towers goedgekeurd

Helaas heeft het provinciebestuur ons protest afgewezen en de vergunning voor de bouw ven de z.g. Queen Towers bevestigd.

‘De plannen zijn in overeenstemming met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die plaats mag een slanke toren gebouwd worden’, klinkt de motivatie.
Die motivatie is echter nogal vreemd. Het gaat namelijk duidelijk niet om Eén toren maar om twee torens.
Blijkbaar is tellen voor zowel het stadsbestuur en het provinciebestuur erg moeilijk.

Het college van burgemeester en schepenen gaat in beroep!

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de deputatie in verband met de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van kantoorgebouw B1, de “Diamant”.
Wie de vraag in de gemeenteraad nav het verlenen van de bouwvergunning voor B1, van Mevr De Clerq en de reactie van het college wenst te beluisten; klik op

Pagina's