BOUWVERGUNNING QUEEN TOWERS VERNIETIGD

Afgelopen week werd aan het buurtcomité BuitenSporig gemeld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) de stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van de Queen Towers of A5 op de site van het project Gent Sint-Pieters heeft vernietigd.
Wij situeren deze vernietiging even. Op 29 april 2014 schorste de RVVB de door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgeleverde vergunning voor de bouw van de Queen Towers langs de Koningin Fabiolalaan (zie foto's). Diezelfde Raad heeft die bouwvergunning nu ook vernietigd. De vergunning bestaat dus niet meer.
Het is nu aan de deputatie om opnieuw te beslissen over onze bezwaren, die - wat BuitenSporig betreft - overeind blijven.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning omdat in de A-zone een verkavelingsvergunning ontbrak. Inmiddels is voor die A-zone wel een verkavelingsvergunning afgeleverd, maar ook die vergunning wordt door BuitenSporig aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. BuitenSporig is immers van oordeel dat het Ruimtelijke Uitvoeringsplan niet toelaat om op die plaats twee torens te bouwen.
Wat zijn de beweegredenen van het buurtcomité BuitenSporig? Hoe groter en denser het project Gent Sint-Pieters wordt uitgevoerd, hoe nadeliger de gevolgen voor de buurten bij het station. Die nadelige gevolgen zijn: het aanzuigen van gemotoriseerd verkeer naar de grootste ondergrondse parking van de Benelux, meer verkeer op en rond de site, kortom een ongezonder en verkeersonveiliger leefomgeving; meer en langer beschaduwing van de wijk; door de vele hoogbouw meer windhinder in de projectzone en in de omliggende wijken, e.a.