Nieuwsbrief najaar 2021

 

Beste sympathisant van Buitensporig,

Na 2 jaar inactiviteit wordt terug gewerkt aan het station; hoe ziet de planning voor de komende jaren er uit?  Ook voor andere projecten langs de Fabiolalaan zijn er nieuwe plannen voorgesteld: de opvolger van de Stationstuinen, het LCI en Rinkkaai. Alledrie grote projecten die zowel in hun bouwfase als achteraf veel impact zullen hebben op onze buurt.

Door de Covid-maatregelen is het nog steeds niet eenvoudig om elkaar  in levende lijve te ontmoeten. Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte.

Blijf Buitensporig steunen. Het merendeel van het opzoekwerk doen we zelf, in uitzonderlijke gevallen doen we beroep op juridische adviseurs. Je kan je bijdrage storten op rekeningnummer BE16 9796 4685 1474 van Buitensporig.

Met vragen kunnen jullie steeds terecht bij reageer@buitensporig.be

Dirk en Lieven

QUEEN TOWERS KOMEN ER NIET

De projectontwikkelaars die het project “Stationstuinen” gingen bouwen, hebben contact opgenomen met Buitensporig voor een grondige aanpassing van hun plannen. 

 

In 2020 dienden de Groep Caenen Capital Fund en Triple Living bij de Stad Gent de aanvraag voor een bouwproject met 2 torens van 80 m in. Deze torens zouden komen tussen het seinhuis en de Timichegtunnel. In het gebouw was plaats voor een hotel met 133 kamers, een food court en 223 appartementen. Omwille van de grote impact op de buurt is Buitensporig in beroep gegaan tegen deze bouwaanvraag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Om die reden heeft de projectontwikkelaar zijn plannen herzien.

 

Het nieuwe project dat wordt voorgesteld gaat uit van 2 torens van 60 m, een aanzienlijke vermindering van de oorspronkelijke plannen. Wel worden de torens dieper in de richting van de sporen. Volgens het Ruimtelijke Uitvoeringsplan, dat voor het gehele project werd opgesteld, is dat de minimale hoogte voor een toren op deze plaats. De 2 torens zullen enkel bestaan uit appartementen. De schaduwimpact voor de buurt wordt hierdoor sterk  verminderd.

 

De projectontwikkelaar heeft deze nieuwste voorstellen ook al aan de bredere buurt voorgesteld op de Infomarkt van dinsdagavond 12 oktober 2021. Begin november zat Buitensporig met de projectontwikkelaar samen om deze voorstellen verder te bespreken. Ze hebben ons mondeling bevestigd dat ze met dit ontwerp willen verdergaan. Ze beloofden hiervoor de nodige procedures te zullen starten.

 

Vanuit BuitenSporig hebben we aangegeven dat deze voorstellen beter aansluiten bij onze wensen. We hebben aangedrongen op meer groenvoorziening rondom het gebouw en een voor zowel bewoners van de gebouwen als de ruimere buurt aangenaam plein tussen de twee torens. De projectontwikkelaar heeft daarop aangeboden om over een aantal zaken met de buurt verder in overleg te gaan.

 

Een absolute garantie dat er voor deze nieuwste voorstellen wordt gegaan is er niet. De projectontwikkelaar doet immers nog geen afstand van de huidige omgevingsvergunning (voor de bouw van hogere torens op een logge plint) die ze al in handen hebben. Om die reden zetten wij dan ook onze procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen die omgevingsvergunning verder. Elke financiële steun op dit vlak is nog steeds zeer welkom.

 

HET LCI
(LOGISTIEK CENTRUM INFRASTRUCTUUR) 

Infrabel en TUC RAIL plannen de bouw van een nieuw Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) inclusief dienstgebouw tussen het Diamantgebouw en de sporen. In een LCI komen alle diensten die instaan voor het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur samen. 

 

Het LCI bestaat uit een magazijn/werkplaats voor de werkploegen die er het werkmateriaal ophalen en vervolgens naar de werven vertrekken. Aangezien de meeste werken doorgaan wanneer er geen of weinig treinverkeer is, gebeurt dit vooral ’s nachts en tijdens de weekends. Ook worden er kantoorruimtes voorzien, waarin medewerkers volgens de normale kantooruren werken, en een seinzaal, waar er wel 24/7 permanentie is. In de seinzaal regelen de spoorwegbeambten het spoorverkeer door het bedienen van seinen, wissels en de andere zaken die tot het spoorwegennet behoren.

De foto’s, gehaald uit het milieueffectrapport (MER) verduidelijken verder waar dit dienstgebouw komt te staan en hoe het er zal uitzien.  Bovenaan links krijg je een zicht van aan de kant van de Timichegtunnel. Bovenaan rechts is dan een zicht vanop de toegangsweg vanuit de Koningin Fabiolalaan naar de Boentweg. De bomenrijen die je op de foto’s ziet in de Boentweg worden niet uitgevoerd met dit project. Ze zijn slechts een suggestie. De heraanleg van de Boentweg zit niet begrepen in het huidige project, maar maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject Gent-Sint-Pieters. De Boentweg zou autovrij blijven.

Op de twee onderste foto’s zie je het gebouw vanop de sporen, links in een eerste fase en rechts in een tweede fase. Fase 2 voorziet drie bijkomende volumes van dubbel gestapelde verdiepingen boven op de horizontale basis van fase 1 (niveau 0 en 1). Het ontwerp en de invulling is gelijk aan fase 1 met het enige verschil dat ook de bovenste duplex geen seinzaal, maar enkel kantoren omvat. De fase 2 behoort evenwel niet tot het huidige bouwprogramma. Alle actuele noden van Infrabel zijn gedekt met fase 1. De eventuele uitbreiding met fase 2 wordt pas concreet wanneer er vraag naar is.

 

Het project voorziet ook in de aanleg van een buitenzone voor de logistieke activiteiten en infrastructuur met o.a. (gedeeltelijk overdekte) stapelplaatsen voor materialen en containerpark, een laad- en loszone en een wasplaats, parkeerplaatsen en wegenis voor dienstvoertuigen over een totale oppervlakte van bijna 2,53 ha, waarvan 3.950 m² voor de footprint van het dienstgebouw en 21.295 m² voor de buitenaanleg.

 

Zodra de omgevingsvergunning voor het LCI uithangt, zal Buitensporig het dossier grondig bestuderen. Het gaat immers om meer dan het gebouw, maar ook de aanleg van een magazijn en werkplaats. 

 

RINKKAAI VRAAGT NIEUWE VERKAVELINGSVERGUNNING 

Het grootschalig project RINKKAAI is gepland op het einde van de Fabiolalaan: 2 torens van 70 m en 4 appartementsblokken van 10 tot 12 verdiepingen. DIt voorjaar vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verkavelingsvergunning voor dit project. Ook de bouwvergunning werd geweigerd.  

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, dat het project ontwikkelt, diende daarop een nieuwe verkavelingsaanvraag in, met minimale veranderingen. Het Gentse stadsbestuur verleende opnieuw de verkaveling. 

Buitensporig betreurt dat geen bijkomende aanpassingen zijn gebeurd op basis van voorstellen uit de buurt. We hebben dan ook onze opmerkingen aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt.

 

 

HERFST IN DE HOVELING 

De uren zonlicht worden schaarser, maar ook deze dagen is de Hoveling nog steeds een groene oase in onze publieke ruimte in de stationsomgeving. Van de grote droogte die ons de vorige twee jaren parten speelde, hadden we deze zomer helemaal geen last.  Naarmate de covid-beperkingen versoepelden, werden opnieuw gezamenlijke werkmomenten georganiseerd. Een drankje of een stuk zelfgebakken taart op die werknamiddag kon ook weer. 

De snoeproze picknickbank die we kregen van de stad werd druk gebruikt. Een avondlijk glaasje in de buitenlucht, lunchpauzes, of even van de zon genieten : menige scholier, pendelaar en buurtbewoner maakte er gebruik van. Naast en in de groenten en kruidenbakken ontwikkelt zich stilaan een mini-ecosysteem. We telden veel vlindersoorten, sprinkhanen, vogels en zelfs een egel.

We kijken uit naar de lente, maar tot het zover is blijven we genieten van de herfstkleuren op de Hoveling. Allemaal welkom om volgend seizoen ook mee te doen!

Foto’s: Kathleen Wittevrongel

WERKEN AAN STATION GENT SINT PIETERS GESTART

Sinds eind september wordt terug gewerkt aan het station van Gent Sint-Pieters. Bedoeling is dat  de perrons 7 en 8 tegen eind 2023 klaar zijn, waarna zal verder gewerkt worden aan de andere sporen. Einddatum voor deze werken blijft volgens de NMBS 2027, maar de kans is klein dat dit gehaald wordt. Kijk uit voor het werfverkeer dat ter hoogte van de vroegere Voskenslaantunnel op de Sint Denijslaan komt. Dat is een voor passanten gevaarlijke werfsituatie.

Ook aan de sporen richting Brugge wordt verder gewerkt, de werken vinden vooral ‘s nachts plaats en zullen duren tot maart volgend jaar. In volgende weekends mag je geluidsoverlast verwachten in de Rijsenbergwijk: van 11 tot 14 en van 20 tot 21 november en ook op 4 en 5 december. 

 

 

OOK AAN HET MATHILDEPLEIN ZIJN ER BOUWPLANNEN 

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters plant SOgent een nieuw gebouw dat omwille van zijn s-vormige gevellijn voorlopig het S-gebouw wordt genoemd. Het gebouw ligt op een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein. Het S-gebouw strekt zich uit van de Voskenslaan tot de Ganzendries en ligt tussen het Koningin Mathildeplein en de bestaande stadstuinen van de woningen in de Reigerstraat. In en op het gebouw aan het station Gent-Sint-Pieters komen onder andere 63 huurwoningen, een hostel, een binnentuin en daktuinen. 

ONZE WIJK ONDERZOCHT 

Jente Versiggel onderzocht in het kader van zijn masterproef in de Geografie het “gentrificatie” effect ten gevolge van het project Gent Sint-Pieters. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de komst of vernieuwing van een openbaar vervoersknooppunt en van projectontwikkelingen in een stationsbuurt tot een ‘upgrade’ van de buurt zorgen. Het gaat vaak gepaard met een instroom aan mensen in de buurt die over het algemeen jonger, rijker en hoger opgeleid zijn dan gemiddeld genomen in die buurt. Begin dit jaar organiseerde hij een enquête waar Buitensporig aan meewerkte. 

Uit de resultaten van de bevraging kwamen er een aantal zaken naar voor die gelinkt kunnen worden aan gentrificatie. Zo vermelden veel bewoners dat de huizen- en huurprijzen zeer sterk gestegen zijn in de afgelopen jaren. Verschillende mensen gaven ook aan dat er (voornamelijk in de Stationsbuurt-Zuid) veel kleinschalige buurtwinkels verdwenen zijn. De ingrepen van het project Gent Sint-Pieters hebben waarschijnlijk een invloed gehad op deze fenomenen, maar dit zijn evoluties die ook andere buurten in Gent waargenomen worden. Het is moeilijk te achterhalen hoe groot de impact van het project Gent Sint-Pieters op deze fenomenen nu precies is geweest.

Het besluit van de masterproef is dan ook dat er nog geen gentrificatie kan aangetoond worden. Het project Gent Sint-Pieters is echter nog niet afgelopen en gentrificatie is een proces dat traag en onregelmatig kan verlopen, waardoor het pas na lange tijd merkbaar wordt.  

Wie de gehele masterproef wil lezen, kan Jente contacteren op jenteversigghel@gmail.com.

 

Voor bijkomende informatie over Buitensporig, om altijd als eerste op de hoogte te zijn van onze activiteiten of om je in te schrijven op onze elektronische nieuwsbrief, surf naar www.buitensporig.be. Je kan ons ook volgen via onze Facebookpagina op www.facebook.com/buitensporig.

Wil je nog veel meer weten? Mail naar reageer@buitensporig.be 

 


 

Het buurtcomité Buitensporig is een open, politiek niet gebonden groep van geëngageerde buurtbewoners uit de Rijsenbergwijk en Sint-Pieters-Buiten.
We komen op voor de beide wijken en volgen vooral de ontwikkelingen van het project ‘Gent Sint-Pieters’ op.
We bestuderen de plannen kritisch, stellen alternatieven voor en ondernemen gepaste acties.