Bezwaarschrift LCI-gebouw

Beste sympathisant(e)
 
Wij openen graag met u goede gezondheid en veel geluk toe te wensen in 2022! Met BuitenSporig zullen wij ons verder inzetten voor een duurzame en leefbare buurt nabij het Project Gent Sint-Pieters.
 
In dat streven heeft BuitenSporig een aantal bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek n.a.v. de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw  van een logistiek centrum (LCI) door Infrabel. U kan ons moreel steunen door het bezwaarschrift in bijlage ook in te dienen bij bouwen@stad.gent. Instructies vindt u onderaan deze mail. BuitenSporig reageert met dit bezwaarschrift voornamelijk tegen de verharding met bijhorend hitte-effect, het veranderen van het traject van de Boentweg en de te verwachten geluidsoverlast van de industriële activiteiten op die plaats. BuitenSporig hoopt het College van Burgemeester en schepenen te overtuigen om rekening houden met deze bezwaren.
 
INFRABEL heeft dus een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw logistiek centrum aan het station Gent Sint-Pieters. Het gebouw van meer dan 40m hoog, met een indrukwekkende inkomhal, krijgt een gevelbekleding in koperen platen. In bijlage vindt u een voorstelling van het LCI, met daarachter het bestaande Diamantgebouw.
 
Het nieuwe gebouw zal dienst doen als seinhuis. De kostprijs bedraag meer dan 43 miljoen euro.
 
Naast het gebouw zelf, wordt ook nog bijna 3 ha verhard. Dit zal gebuikt worden voor de aanleg van meer dan 124 parkeerplaatsen en de opslag van spoorwegmateriaal. Dit is onbegrijpelijk gezien de enorme vlakbij gelegen ondergrondse parking. Het lawaaierige laden en lossen zal bovendien gebeuren in de achtertuin van de sociale woningen die in komende jaren zullen gebouwd worden langs de Fabiolalaan.
 
Buitensporig betreurt dat het LCI en de opslagplaatsen in een druk bewoonde woonwijk worden neergepoot. Een seinhuis kan anno 2022 volledig computergestuurd werken. Bovendien is in de haven van Gent voldoende plaats voor het opslaan van spoorwegmateriaal. De extra verharding zorgt voor een bijkomend hitte-effect.
 
Net als de Diamant, die nota bene volledig in de schaduw van het LCI zal komen te staan, maakt dit gebouw geen verbinding met de buurt of de straat. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping bevinden zich vergaderzalen, een fietsenstalling en een materialendepot. De kantoren bevinden zich pas op de tweede verdieping.
 
Wat moet u doen om het bezwaarschrift in bijlage te vervolledigen en per mail te versturen?
Bij postdatum, de datum van verzending bijv. 7 januari 2022 invullen.
Bij bezwaarindiener uw voornaam en naam: ... ... en uw adres: ... ... ... ...
Eens ingevuld verstuurt u dit naar bouwen@stad.gent. Indien u dat wenst, kan u reageer@buitensporig.be in cc plaatsen. Zo kunnen wij opvolgen hoeveel bezwaren er ongeveer worden ingediend.
Alvast dank voor uw morele steun!
 
Met vriendelijke groeten
 
Buurtcomité BuitenSporig