Antwoord bezwaarschrift Twin Towers (A5)

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en schepen de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de A5 de 'Twin Towers' verleend.

Via deze link kunt u de brief die we daarover ontvingen lezen.

Buitensporig betreurt de beslissing van het Gents schepencollege  en zal er tegen in beroep gaan.

Hiervoor hebben we Uw hulp nodig.
Alle bijdragen, klein en groot, zijn welkom op ons rekeningnummer: BE16 9796 4685 1474
Wenst U met ons mee te denken en/of werken stuur dan een mail naar: reageer(at)buitensporig.be .