Beroep stedenbouwkundige vergunning Queen Towers

Zoals u weet vergunde het college van burgemeester en schepenen op 15 maart 2013 de bouw van de A5 (de zogenaamde Twin Towers, die ondertussen de naam Queen Towers mee kregen).

Wij roepen op om tegen deze vergunning in beroep te gaan bij de Bestendige deputatie. In bijlage vindt u de bezwaren die wij aandragen. Alvast een tiental personen zullen die bezwaren deze week via een aangetekend schrijven aan de bestendige deputatie bezorgen.

Wie kan beroep instellen? Iedereen die door deze bouwvergunning zelf rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden.

Hoe stelt u zelf beroep in?

Verstuur vóór 19/4 de door u opgesteld en ondertekende brief (ter info, u mag met meerdere belanghebbenden één brief tekenen) aangetekend naar:

- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, (t.a.v. Dienst Ruimtelijke Vergunningen), Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent,

In de brief moeten ook de NV SOFA en het college van burgemeester en schepenen zijn vermeld. Zie bijlage.

- NV SOFA, Raketstraat 1a, 9000 Gent

- het college van burgemeester en schepenen, (t.a.v. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning), Botermarkt 1, 9000 Gent.

Tegelijk moet u voor dat beroep een dossiervergoeding van 62,5 euro storten op de rekening van de provincie met nummer 091-0005494-91, met de volgende mededeling: beroep RO - Gent - NAAM BEROEPAANTEKENAAR(S) - 15 maart 2013. Je stuurt best een bewijs mee dat de dossiervergoeding van 62,50 euro werd betaald.

ANDERE MOGELIJKHEID Indien u geen bijkomende en andere bezwaren hebt dan die van BuitenSporig, kan u tot en met donderdag 11 april 2013 een ondertekend exemplaar van het bezwaarschrift bussen in de Aaigemstraat 115. Wij zullen al die gelijke bezwaren bundelen, daarvoor één keer dossiervergoeding betalen en deze op vrijdag 12 april gebundeld en aangetekend bezorgen aan de bestendige deputatie.

Klik hier en download het bezwaarschrift.
(voor sommige brouwsers is rechtsklikken en ‘opslaan als’ of ‘koppeling opslaan als’ het gemakkelijkst.)