Bomen aan station drogen uit

De prachtige platanen op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent hebben sterk te lijden onder de bouw van de ondergrondse parking. Die parking komt er voor de uitbreiding van het Sint-Pietersstation. Daarom worden er greppels gegraven om de beschermde bomen meer water te geven. Om de parking te bouwen, zijn er pompen geplaatst. Zo wordt het grondwaterpeil in de bouwput lager gehouden.

Maar door die pompen is ook de ondergrond rond de bomen droger. Daarom moeten rond de platanen - op 1 meter van de stam - greppels worden gegraven, om hen water bij te geven. Want zelfs een regenachtige periode zoals nu volstaat niet om de bomen de zomer door groen te houden. Om de greppels te kunnen graven, moeten de fietsstallingen stuk voor stuk verdwijnen. Dat gebeurt vanaf 16 juni. (VDS)

Bron: Het Laatste Nieuws (6/6/2008)