Artikel TerZake Dirk Van Gijseghem

De vzw Wakkere Burger - Participatie & Lokale Democratie (www.dewakkereburger.be) heeft een artikel gepubliceerd naar aanleiding van de “burgerparticipatie” bij het Project Gent Sint-Pieters. U kan het nalezen door hier te klikken: terzake-met-dirk.