Belangrijk verslag participatietraject mobiliteit ikv project Gent Sint-Pieters

Het verslag van de dialoogcafé mobiliteit bij het project Gent Sint-Pieters van 22 juni af.
U kan het lezen via de link
http://www.projectgentsintpieters.be/communicatie/info-inspraakmomenten/verslag-participatietraject-rond-mobiliteit

Erg zinvolle lectuur.
Bezorg ons uw eventuele reacties en commentaren, zodat we deze verder kunnen opnemen!