Zonder Stof Straat

Zonder Stof StraatDe werken zijn volop aan de gang. Dat kunnen we horen, voelen en zien. Van 7 tot 7 wonen we op een werf met aan- en afrijdende vrachtwagens. En stof... heel veel stof. Onze bezwaren tegen het project Gent Sint-Pieters vonden geen gehoor bij de Stad en de NMBS. BuitenSporig stapte naar de Raad van State. We wacht(t)en op een uitspraak. Ondertussen pleiten we verder voor een project aangepast aan onze wijken.

De door de projectpartners aangestelde Kwaliteitskamer nam nota van onze eisen.

 1. Te hoge kantoren horen hier niet thuis.
 2. De voorgestelde bouwdichtheid is te hoog.
 3. Er is nood aan kleinschalige bebouwing, op maat van de buurt.
 4. Het aantal parkeerplaatsen moet worden beperkt en gericht zijn op de noden van de buurtbewoners en de pendelaars.
 5. Er moet meer en voldoende toegankelijk groen komen. De aanwezige natuur in de Schoonmeersen moet behouden blijven en tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen moet een groene as met wandel- en fietspad(en) komen.
 6. We hebben behoefte aan een goede wandel- en fietsinfrastructuur.
 7. En absoluut noodzakelijk is de uitbouw van het openbaar vervoer in de buurt, met onder andere een sneltram of tramtrein vanuit Flanders Expo.
 8. De afwikkeling van het lokale, buurtgebonden verkeer vraagt extra aandacht.

De voorbije weken legden we bijkomende eisen aan het stadsbestuur voor:

 • absolute voorrang voor voetgangers en fietsers tijdens de werken op de Fabiolalaan, het Maria Hendrikaplein en de Sint-Denijslaan
 • voldoende fietsenstalling van zodra de stalling onder de Voskenslaantunnel verdwijnt
 • een verkeersgeleidingsplan dat gecontroleerd wordt en herzien indien nodig
 • een meting van de geluidsniveaus op en rond de werf
 • eens het uitgraven van de ondergrondse parking start, zullen gemiddeld 100 vrachtwagens per dag door de Fabiolalaan en over de Snepkaai rijden en dat gedurende 8 maanden. BuitenSporig wees op de gevaarlijke verkeerssituaties die in de donkere wintermaanden in deze straten zullen ontstaan. Straten die ook door veel fietsers worden gebruikt
 • plaatsen van sprinklers bij het weggraven van de grond
 • plaatsen van wielwasinstallaties bij de uitgang van de werfzones
 • maatregelen om het groen in de buurt zo lang mogelijk te behouden.

De bouwvergunning vermeldt dat alle milderende maatregelen die in het MER zijn opgenomen in acht moeten worden genomen. BuitenSporig ziet erop toe dat dit gebeurt.

Stof en fijn stof staan symbool voor het project Gent Sint-Pieters. De komende 10 jaar zitten we midden in een werf, met heel veel hinder tot gevolg. Het aantrekken van autoverkeer door de aanleg van de ondergrondse parking (voor bijna 3000 wagens) en van de verbindingsweg met de E40 zorgen dat de buurt met veel en ook veel ongezond fijn stof zal te maken krijgen.

Toon met de zonder-stof-straat affiche aan het venster uw sympathie voor BuitenSporig.