Knooppunt van openbaar vervoer...

Bewoners deden een verkeerstelling in de Aaigemstraat (stuk tussen K. Boudewijnstraat en Rijsenbergstraat) op 12/05/2011, tussen 07.30 en 08.30 uur. Dat leverde volgend cijfer op: 240 voertuigen (waarvan 5 vrachtwagens).
 
Het betrof bijna uitsluitend Kiss & Ride verkeer voor station en scholen. Er is 's ochtends in die straat file vanaf 08.15 uur, maar met een spectaculaire terugval van het autoverkeer na 08.30 uur! Het superdrukke verkeer is geen bestemmingsverkeer, maar vooral 'aanvoer' voor de scholen.
 
Eigenlijk is het onvoorstelbaar hoe scholen, die vlakbij een openbaarvervoersknooppunt geconcentreerd liggen, zoveel autoverkeer op gang zetten. Vooral het stuk Aaigemstraat, tussen Patijntjestraat en Albertlaan krijgt de volle lading. Het bestemmingsverkeer voor station en scholen gebruikt de omliggende woonwijk dus als doorgangsgebied via de Europabrug als toegangspoort.
 
Het Project Gent Sint-Pieters wil in onze wijk een “levendig, nieuw stadsdeel” doen ontstaan. Wel...: het is er al!
Mogen we hopen dat het Project - zijn ‘filosofie’ indachtig - werk maakt van het actief promoten van het gebruik van het openbaarvervoer bij dit prioritair 'openbaarvervoerknooppunt'? Niet alleen voor het nieuwe 'levendig' stadsdeel, maar ook voor het bestaande. Een sensibiliseringsactie naar scholen en ouders zou zinvol zijn!