Archief

Europese Commissie seponeert klacht BuitenSporig

De Europese Commissie heeft onze klacht geseponeerd. Belangrijkste redenen:

- i.v.m. MER-richtlijnen: Het kan niet onredelijk worden beschouwd dat de variant zonder parkeerterrein en zonder toegangsweg niet werd beoordeeld. Tijdens de beoordeling en het besluitvormingsproces zijn met betrekking tot de luchtkwaliteit maatregelen genomen om de gevolgen te verzachten.

Algemene vergadering BuitenSporig op 15 januari 2009

Body: 

In 2008 verrezen torenkranen in de put en konden we ook het geraas van tientonners, betonmixers en andere werfwagens in de buurt ervaren. Geluidshinder, lichthinder, teveel fijn stof, files en levensgevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers waren nieuwe fenomenen in onze voorheen rustige buurt. In 2009 houdt dat jammer genoeg nog niet op.BuitenSporig wil u op de hoogte brengen van de verder geplande werkzaamheden en de nog te verwachten hinder.

Locatie: 
België

Resultaten bewonersenquête

Een tijdje geleden kwam een team van de KU Leuven langs bij een aantal bewoners voor een enquête rond het project Gent Sint-Pieters. Ze hebben de resultaten nu samengevat. Download het PDF-bestand om het door te nemen.

BuitenSporig nieuwsbrief 12

Vandaag stuurden we Nieuwsbrief nr 12 rond. Download hier de PDF versie.

A. Werf van de eeuw, wordt een werf van een eeuw

  • Reeds vier jaar vertraging voor bouw van het station
  • Eerste werken aan het station starten pas eind 2010
  • Reis naar de verre, verre toekomst

B. Elisabethlaan gaat de Clementinalaan achterna

Tags: 

Evaluatie Klankbordgroep Gent-Sint-Pieters

In deze nota maakt Buitensporig een evaluatie van de werking van de Klankbordgroepvergaderingen van 2006 tot op heden. De evaluatie gebeurt aan de hand van de criteria die bij de start van de Klankbordgroep (KBG) voorop werden gezet.
Voor de inleiding en de historiek wordt letterlijk geciteerd uit de verslagen van de KBG.

1. Inleiding: oorspronkelijke bedoeling klankbordgroep 3/7/2006

Algemene Vergadering BuitenSporig op 25 november

Body: 

Straks gaan we jaar 3 van de werf van de eeuw in! Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken op het Project Gent Sint-Pieters.

Snijdt de nieuwe verbindingsweg de Sint-Denijslaan in twee?
Waar komen er geluidsschermen en waar niet?
Wat komt er nu bovenop de parking en wanneer?
Hoe ziet de toekomst van de Rijsenbergwijk er uit?
Zal het project aansluiten bij onze wijk?

Locatie: 
België