nieuws

Bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex

We stellen vast dat er sinds medio augustus een nieuwe bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex in de Roosakker/Sint-Denijslaan werd ingediend. Wij hebben echter grote bezwaren tegen dit project.
Een studentencomplex dat, op termijn, naar schatting aan minstens 250 studenten huisvesting wil bieden. Onze bezorgdheid over dit project is groot omdat het zo grootschalig is en omdat het zo'n enorme impact zal hebben op onze wijk.

Dit is geen toren!

Dit is geen toren!

Queen Towers

Vandaag heeft de Oost-Vlaamse deputatie beslist dat de zogenaamde Queen Towers vlakbij het station Gent Sint Pieters geen torens zijn. Buitensporig reageert verbaasd op deze beslissing.

Filip De Rynck, voormalig voorzitter van de Klankbordgroep zeer kritisch over beslissingen stadsbestuur en provincie.

Op 4 januari weigerde het schepencollege van Gent de bouwaanvraag van de NV SOFA voor een spectaculair kantoorgebouw, bedoeld voor ING, binnen de projectontwikkeling van Gent Sint Pieters. De NV SOFA tekende beroep aan en op 25 april keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de bouwaanvraag goed. Een doordeweeks bericht over een schijnbaar routineuze procedure, alleen goed voor het regionieuws.  Ik maak er een kortverhaal van over lokale democratie op zijn Vlaams.

Buitensporig betreurt beslissing Gents schepencollege

De beslissing om de bouwvergunning te verlenen aan de TWIN torens verbaast Buitensporig ten zeerste. Niet alleen gaat deze beslissing van het Gentse schepencollege in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ook veegt ze meer dan 350 bezwaarschriften van buurtbewoners van tafel.

Infovergadering BuitenSporig op 5 november, Steun het bezwaar van BuitenSporig tegen de geplande nieuwe hoogbouw

Body: 

Infovergadering: maandag 5 november 2012 om 20u in de bovenzaal van het Sint-Paulusparochiehuis (Patijntjestraat 27)

U bent vast ook ontgoocheld over de aanblik van de Link, de eerste toren op het project Gent Sint-Pieters. Om erger te voorkomen willen wij samen met u bezwaar maken tegen:

1. de bouwaanvraag voor de ‘Diamant’

Locatie: 
Patijntjestraat 27
9000 Gent
België

Algemene Vergadering BuitenSporig op 25 november

Body: 

Straks gaan we jaar 3 van de werf van de eeuw in! Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken op het Project Gent Sint-Pieters.

Snijdt de nieuwe verbindingsweg de Sint-Denijslaan in twee?
Waar komen er geluidsschermen en waar niet?
Wat komt er nu bovenop de parking en wanneer?
Hoe ziet de toekomst van de Rijsenbergwijk er uit?
Zal het project aansluiten bij onze wijk?

Locatie: 
België

BuitenSporig nieuwsbrief 12

Vandaag stuurden we Nieuwsbrief nr 12 rond. Download hier de PDF versie.

A. Werf van de eeuw, wordt een werf van een eeuw

  • Reeds vier jaar vertraging voor bouw van het station
  • Eerste werken aan het station starten pas eind 2010
  • Reis naar de verre, verre toekomst

B. Elisabethlaan gaat de Clementinalaan achterna

Tags: 

Pagina's