Bouw Queen Towers goedgekeurd

Helaas heeft het provinciebestuur ons protest afgewezen en de vergunning voor de bouw ven de z.g. Queen Towers bevestigd.

‘De plannen zijn in overeenstemming met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die plaats mag een slanke toren gebouwd worden’, klinkt de motivatie.
Die motivatie is echter nogal vreemd. Het gaat namelijk duidelijk niet om Eén toren maar om twee torens.
Blijkbaar is tellen voor zowel het stadsbestuur en het provinciebestuur erg moeilijk.

Verwacht wordt dat tegen 2015 de eerste bewoners in de torens kunnen gaan wonen.
Wij wensen hen veel woongenot en een gezonde en rustige nachtrust.
(Op slechts enkele meters van een van Vlaanderens drukste spoorlijnen. Zie foto.)

 

Het Nieuwsblad
De Tijd