KAFKA

Bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex

We stellen vast dat er sinds medio augustus een nieuwe bouwaanvraag voor de bouw van een grootschalig studentencomplex in de Roosakker/Sint-Denijslaan werd ingediend. Wij hebben echter grote bezwaren tegen dit project.
Een studentencomplex dat, op termijn, naar schatting aan minstens 250 studenten huisvesting wil bieden. Onze bezorgdheid over dit project is groot omdat het zo grootschalig is en omdat het zo'n enorme impact zal hebben op onze wijk.

Dit is geen toren!

Dit is geen toren!

Queen Towers

Vandaag heeft de Oost-Vlaamse deputatie beslist dat de zogenaamde Queen Towers vlakbij het station Gent Sint Pieters geen torens zijn. Buitensporig reageert verbaasd op deze beslissing.

Bouw Queen Towers goedgekeurd

Helaas heeft het provinciebestuur ons protest afgewezen en de vergunning voor de bouw ven de z.g. Queen Towers bevestigd.

‘De plannen zijn in overeenstemming met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die plaats mag een slanke toren gebouwd worden’, klinkt de motivatie.
Die motivatie is echter nogal vreemd. Het gaat namelijk duidelijk niet om Eén toren maar om twee torens.
Blijkbaar is tellen voor zowel het stadsbestuur en het provinciebestuur erg moeilijk.

Filip De Rynck, voormalig voorzitter van de Klankbordgroep zeer kritisch over beslissingen stadsbestuur en provincie.

Op 4 januari weigerde het schepencollege van Gent de bouwaanvraag van de NV SOFA voor een spectaculair kantoorgebouw, bedoeld voor ING, binnen de projectontwikkeling van Gent Sint Pieters. De NV SOFA tekende beroep aan en op 25 april keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de bouwaanvraag goed. Een doordeweeks bericht over een schijnbaar routineuze procedure, alleen goed voor het regionieuws.  Ik maak er een kortverhaal van over lokale democratie op zijn Vlaams.

Pagina's