stedenbouwkundige vergunning voor de A2

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 8/1/15 de stedenbouwkundige vergunning voor de A2. Op 26/11 bezorgde BuitenSporig 61 bezwaarschriften tegen het kantoorgebouw in de zone A2 met als voornaamste bezwaren: hoger dan toegelaten, dichter bebouwd dan afgesproken en dit laatste door het wijzigen van de regels tijdens de uitvoering.

Dialoogcafe over ontwikkelingen in zone C op 10 januari

Op zaterdagvoormiddag 10 januari organiseert de stad een dialoogcafé over de ontwikkeling in zone C. Zone C loopt van aan de Suzanne Lilarstraat tot aan de Leie. Volgende onderdelen zijn gepland: 
- Meer dan 200 woningen, verdeeld over verschillende gebouwen;
- 2 woontorens, met een hoogte van minimaal 60 m;

bezwaarschrift aanvraag stedenbouwkundige vergunning A2

BuitenSporig gaf woensdag morgen 61 bezwaarschriften af tegen het kantoorgebouw in de zone A2.
Voornaamste bezwaren:
hoger dan toegelaten, dichter bebouwd dan afgesproken en dit laatste door het wijzigen van de regels tijdens de uitvoering. 

Verkeerscirculatieplan Sint-Pieters-Buiten: infomoment op 29/09/14

Body: 

Op maandagavond 29 september 2014doorlopend van 18u00 tot 21u00, organiseren Stad Gent en de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters (PGSP) in de "Sterre-spits" (Maaltebruggestraat 185, 9000 Gent) een "Infomoment" over hun voorstel van Verkeerscirculatieplan voor onze woonwijk (download de folder hier).

Locatie: 
Sterre-spits
Maaltebruggestraat 185
9000 Gent
België

Rommelmarkt in de Rijsenbergstraat

Beste sympathisant(e)  Nu zondag 14 september (van 10 tot 15 uur) neemt BuitenSporig deel aan de rommelmarkt in de Rijsenbergstraat. Je vindt ons in de buurt van de garages met de nummers 21 en 37. We verkopen ook cake en pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar de werking van BuitenSporig. Tegelijk nodigen wij jullie al uit naar onze voordracht op donderdag 25/9 om 20.00 uur in de parochiezaal Sint-Paulus.Wij verwelkomen Prof.

voordracht en stand van zaken.

Body: 

Wij verwelkomen Prof. Dr. Thomas Block, docent en directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling aan de UGent én bewoner van de Rijsenbergwijk. Hij zal een voordracht geven over duurzame stadsontwikkeling. 
Na de voordracht krijgt u nog een stand van zaken van het project en de acties van BuitenSporig.

Locatie: 
Patijntjestraat 27
9000 Gent
België

Nieuwe plannen voor zone A

Net als andere wijkbewoners is Buitensporig gisteren langs geweest op de infomarkt over de nieuwe gebouwen langs de Fabiolalaan. De nieuwe gebouwen waren zeer mooi op een poster gezet. De verschillen tussen de grijze realiteit van het Virginie Lovelinggebouw en de plannen was dan ook meer dan duidelijk. Sommige bomen stonden groter getekend dan ze ooit kunnen worden.
 
Tags: 

Infomarkt Koningin Fabiolalaan

Wil je al een voorproefje van jouw stadswijk in de toekomst?
Of zelf meedenken over het uitzicht van het toekomstige Koningin Paolaplein? (tegenover de F. De Potterstraat)
Dinsdag 2 september 2014 doorlopend tussen 17.30 en 21.30 uur
VAC Virginie Loveling, Koningin Fabiolalaan 70
in de polyvalente zaal (verdieping 0).
Ingang via de loopbrug op de 1e verdieping.

Gentse schepen wil 4.000 extra ondergrondse fietsparkeerplaatsen achter Gent-Sint-Pieters

De Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, werkt aan een plan om onder het toekomstige S-gebouw, aan de achterkant van het station Gent-Sint-Pieters, 3.500 tot 4.000 bijkomende ondergrondse fietsstallingen te realiseren. Het totaal aantal ondergrondse plaatsen aan het station Gent-Sint-Pieters zal op termijn dus stijgen naar 14.000. Watteeuw hoopt de stallingen binnen drie jaar in gebruik te kunnen nemen.

Buurtbewoners verzetten zich tegen plannen grootschalige studentenaccomodatie

De NV Upkot heeft voor de vijfde (!) maal een aanvraag ingediend om een grootschalige studentenaccomodatie (144 wooneenheden) te bouwen op het terrein gelegen tussen de Vaerwyckweg, St-Denijslaan en Roosakker. De vier vorige aanvragen werden ofwel voortijdig ingetrokken door de NV Upkot (3 maal) ofwel geweigerd door het college van Burgemeester en Schepenen (1 maal). Van bij de eerste bouwaanvraag in 2011 heeft de buurt zich massaal verzet tegen dit project.

Pagina's