Buitensporig ontwikkelt visie voor 2025 voor de stationswijk

Buitensporig ontwikkelt visie voor 2025 voor de stationswijk

Op initiatief van Buitensporig kwamen vorige vrijdag meer dan 50 buurtbewoners uit de Rijsenbergbuurt en de Sint-Pieters-Buiten samen. Ze dachten na over hoe hun buurt de komende jaren een aangename plek kan blijven waar mensen graag wonen, leven en werken. De projectontwikkeling Gent Sint-Pieters zal immers leiden tot een sterke toename van het aantal bewoners (ongeveer 1000 nieuwe woningen en appartementen), en de plannen voor kantoren voor 3000 bedienden, zullen een grote impact hebben op de wijken, niet in het minst op vlak van mobiliteit.

De thema’s waarrond nagedacht werd, hadden betrekking op de buurtwerking, mobiliteit, ruimtelijke planning en participatie. Ook het voorliggend concept van RUP Rijsenbergwijk werd uitvoerig besproken.

Enkele opmerkelijke punten die naar door kwamen waren de vragen naar een aangepaste tijdelijke invulling van de stadsgronden in zone B met bv stadstuinen, naar meer groen in de straten (bv Sportstraat) en op de projectontwikkeling; en een oplossing voor de onoverzichtelijke verkeerssituatie op het Maria Hendrikaplein.

 

DSC_0701-600