Archief

Humor bij het Stad

In Gent Stadsmagazine (januari 2012, maar nu al in de bus te vinden) hebben ze best humor. In het middenkatern lezen we de zegeningen van het voorbije jaar.

De redactie geeft een verrassende visie op de recente verguisde nieuwe aanleg van de Clementinalaan. Zie hieronder:

Fietshoofdas sluit niet aan bij bestaande wegen

Dagelijks moeten duizenden fietsers de spoorweg onder. Gedurende minstens 8 jaar kunnen zij dit bij het station alleen via het veel te smalle tweerichtingsverkeer fietspad (dat ze delen met op hun fietspad geplante signalisatiepalen en verkeersborden).

Thema-avond mobiliteit en openbaar vervoer

de-lijnTijdens het voorbije wijkdebat handelde een groot deel van de vragen, opmerkingen en klachten over de mobiliteit en het openbaar vervoer in de beide stationswijken. Heel wat van deze problemen zijn rechtstreeks gelinkt met het Project Gent-Sint-Pieters.

Verkeersborden zijn uitgeput... (en wij ook)

uitgezonder-fietsersMisschien heb je er al op gelet dat wie per fiets vanuit de Sint-Denijslaan (komende van de R4) naar de achterkant van het station wil, al vele dagen langs een verbodsbord voorbij moet dat elk verkeer en dus ook fietsverkeer verbiedt.

Komende Klankbordgroep 8 februari

Beste sympathisant(e)

De eerstvolgende Klankbordgroep gaat door op 8 februari.

Stuur ons uw vragen of opmerkingen aan het Stadbestuur, De Lijn, Infrabel, de NMBS Holding of Eurostation, dan nemen we die mee naar de KBG. Daar ijveren wij voor een spoedig en zo bevredigend mogelijk antwoord.

Stuur ons uw reacties naar reageer@buitensporig.be

Verslag Klankbordgroep van 10 januari 2011

Via deze link komt u bij het verslag van de vorige Klankbordgroep waar Buitensporig opnieuw vragen en bedenkingen vanuit de bewoners van de stationswijken doorspeeld.

Lees zeker het interessante verslag!

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Van wijkdebat naar wijkinspraak

buitensporigBeste buurtbewoner,

Waarschijnlijk bent u op onze webside terecht gekomen, na het lezen van onze flyer op het voorbije wijkdebat. Via deze site willen wij u op de hoogte houden van de werken (en haar gevolgen voor de buurtbewoners) van de Gentse werf van de eeuw: het Project Gent-Sint-Pieters.

Megaparking Gent-Sint-Pieters tot 2012 goedkoper dan openbaar vervoer

Op de voorbije gemeenteraad lag een overeenkomst voor tussen het Gentse stadsbestuur en de NMBS over het gebruik en de tarieven voor de megaparking aan het Sint-Pietersstation (2.700 plaatsen) en over de organisatie van het straatparkeren in de omgeving. Daarbij moeten de parkeertarieven in de parking merkelijk duurder zijn dan het openbaar vervoer zodat zo weinig mogelijk pendelaars met de auto komen.

Opvolging van onze Minderhinder-eisen

Op de Klankbordgroep van maandagavond werden de Minderhinder-eisen van Buitensporig opgevolgd.

Een uitgebreide beschrijving van vragen en antwoorden vindt u binnenkort in het verslag dat het Projectteam zal opmaken. We geven u toch echter al enkele zaken weer die ons opvielen:

Pagina's