Persbericht: Buitensporig betreurt uitspraak van Raad voor vergunningsbetwistingen over de DIAMANT

Buitensporig betreurt uitspraak van Raad voor vergunningsbetwistingen over
de DIAMANT

Vorige week heeft de Raad voor Verguningsbetwistingen de vraag tot
schorsing die Buitensporig en de stad Gent hadden ingediend tegen de
bouwvergunning voor de DIAMANT, verworpen. Begin 2013 had de stad Gent de
bouwvergunning voor dit exuberante gebouw geweigerd. De Oost-Vlaamse
deputatie daarentegen had de bouwvergunning toch verleend ondanks massaal
protest en negatieve adviezen van de provinciale en stedelijke
stedenbouwkundige ambtenaren. Zowel Buitensporig als de stad Gent waren
tegen deze beslissing bij de Raad in beroep gegaan.

Buitensporig betreurt deze uitspraak van de Raad omdat het geplande gebouw
helemaal in strijd is met de principes vastgelegd in het Synthesedocument.
Dit Synthesedocument bundelt de krachtlijnen van alle geplande
stedenbouwkundige ontwikkelingen die het station Gent-Sint-Pieters en zijn
omgeving ondergaan en vloeit voort uit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Het Synthesedocument werd na zorgvuldig overleg door alle projectpartners
goedgekeurd.

Indien alle grootschalige bouwprojecten ten noorden en ten zuiden van het
station zullen worden voltooid is de leefbaarheid van de Rijsenbergwijk en
de wijk Sint Pieters Aaigem ernstig bedreigd niettegenstaande alle beloftes
en afspraken van en met de projectpartners.

Buitensporig zal de procedure verderzetten. De Raad voor
Vergunningsbetwistingen moet dan de inhoudelijke argumenten onderzoeken.
Hopelijk duurt dit niet opnieuw een vol jaar.

Voor meer informatie neem contact op met:

Lieven Theys 0498226177

Tags: