Help onze woonbuurt leefbaar te houden. Bezorg je mening over mobiliteit in de wijk!

In bijlage vind je een vragenformulier waarin je je mening kan geven over de mobiliteit in de wijk.

Het ingevulde formulier kan je per mail of per post versturen.
Per mail:  ann.manhaeve@gent.be
Per post: Ann Manhaeve, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking Stad Gent, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

Doen!