Persbericht Buitensporig - Bouwvergunning Stationstuinen vernietigd

Persbericht Buitensporig

 

Bouwvergunning Stationstuinen vernietigd

 

Eind april heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de aanvraag voor het bouwen van de “Stationstuinen” vernietigd. Tegelijk verklaart de Raad de onderliggende verkavelingsvergunning voor de gehele stadsontwikkeling onwettig.

Het bouwproject “Stationstuinen”, gelegen vlakbij het station Gent Sint-Pieters, omvatte 2 torens van 80 m hoog en zou plaats bieden aan 223 appartementen, hotels en een restaurant. Het gebouw ging op dezelfde plaats komen waar eerder de Queen Towers, met OPTIMA als bouwpromotor, waren gepland.

Tijdens het openbaar onderzoek in 2020 hadden meer dan 50 buurtbewoners, samen met Buitensporig, bezwaar ingediend tegen deze bouwaanvraag.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt nu de argumentatie van Buitensporig. De Raad oordeelt dat, gelet op de omvang en de invulling van deze stadsontwikkeling, een milieueffectenrapport had moeten worden opgesteld. Aangezien dit niet gebeurd is, kunnen de effecten op de omgeving van deze grootschalige stadsontwikkeling niet worden beoordeeld.

De onwettige verkavelingsvergunning leidt op haar beurt tot de onwettigheid van de bouwvergunning. Dit geldt overigens ook voor alle vergunningen die reeds zijn verleend binnen deze zone A. Er is dus een nieuwe verkavelingsvergunning nodig. Volgens Buitensporig biedt dit kansen om voor deze nieuwe stationsbuurt duurzamere plannen op te stellen, met meer groenvoorziening en meer aangepast aan en ingebed in de buurt.

 

Voor meer informatie:

Dirk Van Gijseghem 0473959068